Regnskabskontrol af årsrapporten for 2009 for German High Street Properties A/S

07-06-2011

Regnskabsregler: IAS 1, IAS 24, IAS 34, IAS 40, årsregnskabslovens §§ 71, 96, stk. 2, 98 b, 99 a, stk. 1, 104, 107 b, 126, stk. 1. nr. 9, 126, stk. 3, 128, stk. 2 samt bekendtgørelse nr. 761af juli 2009 om offentliggørelse af redegørelse for virksomhedsledelse og redegørelse for samfundsansvar på virksomhedens hjemmeside m.v.

Dokumenttype: Årsrapporten for 2009 samt for et enkelt punkts vedkommende delårsrapporterne for perioder i 2007, 2008 og 2009.

Regnskabsår: 2009

Afgørelsesdato: 9. maj 2011

Fondsrådets afgørelse

Det er Fondsrådets vurdering, at årsrapporten for 2009 indeholder en række fravigelser.

Fondsrådet har påbudt virksomheden at offentliggøre korrigerende/supplerende information til årsrapporten for 2010 vedrørende indregning af porteføljepræmie ved beregning af dagsværdi for investeringsejendomme.

Endvidere har Fondsrådet givet virksomheden påtaler for en række forhold. Forholdene vedrører dels valg af funktionel valuta for modervirksomheden, dels fravigelser for så vidt angår en række noteoplysninger, herunder blandt andet oplysning om vederlag til ledelsen. Samtlige de forhold, hvor der er givet påtaler, er rettet i virksomhedens årsrapport for 2010..

Endelig har Fondsrådet påbudt virksomheden fremadrettet at foretage vurdering af dagsværdien af investeringsejendomme ved aflæggelse af delårsrapporter.

Læs hele afgørelsen her (pdf)

 

Senest opdateret 16-06-2011