Regnskabskontrol af årsrapporten for regnskabsåret 2009 for Hovedstadsregionens Naturgas I/S og Naturgas Midt-Nord I/S

19-01-2011

Regnskabsregler: IAS 8, IAS 27, IASB’s framework, årsregnskabslovens §§ 1, 3 og 137.

Dokumenttype: Årsrapporterne for 2009.

Regnskabsår: 2009

Afgørelsesdato: 6. januar 2011


De to virksomheder har offentliggjort en fælles årsrapport for de to virksomheder under navnet HMN Naturgas I/S. Det er Fondsrådets vurdering, at hverken årsregnskabsloven og/eller IFRS hjemler mulighed for, at virksomhederne udarbejder en samlet årsrapport for de to virksomheder, hvori de præsenteres som én virksomhed.


Fondsrådet har påbudt virksomhederne at udarbejde to selvstændige årsrapporter for 2009 for henholdsvis Hovedstadsregionens Naturgas I/S, CVR-nr. 88 56 88 18 og Naturgas Midt-Nord I/S, CVR-nr. 84 13 60 18.


Læs hele afgørelsen her (pdf).


 

Senest opdateret 19-01-2011