Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder § 3 – Opsigelse af gruppelivsforsikring - Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger (PJD)

20-04-2011

Finanstilsynets afgørelse af d. 20. april 2011. Sagen har været forelagt Det Finansielle Virksomhedsråd.

Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger (PJD) har fået en påtale af Finanstilsynet. Det sker efter, at pensionskassen sidste efterår opsagde gruppeforsikringerne for blandt andet medlemmer mellem 60-67 år.

”Det er vores opfattelse, at pensionskassen handlede i strid med god skik, at de meddelte medlemmerne at deres gruppeforsikringer var opsagt. PJD’s pensionstilsagn indeholder et tilsagn om at være dækket af en gruppeforsikring. Derfor kan pensionskassen ikke blot fjerne dækningen for en lille gruppe af medlemmer.” siger Ulla Brøns Petersen fra Finanstilsynets Forbrugerkontor.

Finanstilsynet vurderer i påtalen, at PJD’s medlemmer har fået en berettiget forventning om, at gruppeforsikringen er en integreret del af den samlede pensionsordning, som ikke uden videre kan fjernes for en beskeden, udvalgt gruppe medlemmer.

PJD har endvidere fået en påtale for mangelfuld information af de berørte medlemmer.

Sagen går nu videre til Forbrugerombudsmanden, der har mulighed for at gå til domstolene på vegne af medlemmerne for at få trukket opsigelserne tilbage.


Senest opdateret 20-04-2011