Bekendtgørelsen om god skik for finansielle virksomheder § 3 - Opsigelse af gruppeforsikringer - Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger

27-04-2011

Finanstilsynets beslutning af 19. april 2011. Sagen har været forelagt Det Finansielle Virksomhedsråd.

Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlægers opsigelse af gruppeforsikringer


Påtale
Det er ikke er redeligt og loyalt at udvælge en relativt beskeden gruppe inden for kollektivet og fjerne deres forsikringer med den begrundelse, at der sker en urimelig omfordeling, når de samlede pensionsordninger i deres natur rummer en omfordeling. Finanstilsynet påtaler derfor, at Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger (PJD) handlede i strid med § 3 i bekendtgørelsen om god skik for finansielle virksomheder, da pensionskassen meddelte en gruppe medlemmer, at deres gruppeforsikringer er opsagt.


Finanstilsynet påtaler samtidig i medfør af § 3 i bekendtgørelse om god skik, at der ikke i brevene var redegjort for de bagvedliggende grunde til opsigelsen af gruppeforsikringerne, men alene henvist til, at medlemmerne kunne finde yderligere information på pensionskassens hjemmeside.

 
Se hele beslutningen her (pdf)


 

Senest opdateret 27-04-2011