Uretmæssig flytning af NemKonto - Lov om finansiel virksomhed § 43 og § 3 i bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder

19-09-2008

Finanstilsynets afgørelse af 19. september 2008

Sagsfremstilling:

En privat kunde har efter overførslen af sin NemKonto til et nyt pengeinstitut oplevet, at det tidligere pengeinstitut har ændret NemKontoen tilbage uden kundens anmodning herom. Pengeinstituttet har overfor Finanstilsynet oplyst, at ændringerne beror på beklagelige fejltagelser, herunder en medarbejders misforståelse af omfanget af en gældsforligsaftale. 

Afgørelse og begrundelse:

Det følger af § 43 i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 376 af 22. maj 2008, og af § 3 i bekendtgørelse nr. 1222 af 19. oktober 2007 om god skik for finansielle virksomheder, at de finansielle virksomheder, herunder pengeinstitutter, skal handle redeligt og loyalt overfor deres kunder.

Finanstilsynet finder, at det er i strid med reglerne om god skik for finansielle virksomheder, at en NemKonto ændres uden kundens anmodning herom. En sådan ændring forudsætter kundens samtykke.

Det er derfor Finanstilsynets vurdering, at det pågældende pengeinstitut har handlet i strid med god skik ved at foretage uanmodet ændring af kundens NemKonto. Endvidere har pengeinstituttet ikke i tilstrækkelig grad sikret sig medarbejdernes overholdelse af instituttets forretningsgang vedrørende indberetning og ændring af en kundes NemKonto. Finanstilsynet har derfor givet pengeinstituttet en påtale.

 

En privat kunde har efter overførslen af sin NemKonto til et nyt pengeinstitut oplevet, at det tidligere pengeinstitut har ændret NemKontoen tilbage uden kundens anmodning herom. Pengeinstituttet har overfor Finanstilsynet oplyst, at ændringerne beror på beklagelige fejltagelser, herunder en medarbejders misforståelse af omfanget af en gældsforligsaftale. 

En privat kunde har efter overførslen af sin NemKonto til et nyt pengeinstitut oplevet, at det tidligere pengeinstitut har ændret NemKontoen tilbage uden kundens anmodning herom. Pengeinstituttet har overfor Finanstilsynet oplyst, at ændringerne beror på beklagelige fejltagelser, herunder en medarbejders misforståelse af omfanget af en gældsforligsaftale. Det følger af § 43 i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 376 af 22. maj 2008, og af § 3 i bekendtgørelse nr. 1222 af 19. oktober 2007 om god skik for finansielle virksomheder, at de finansielle virksomheder, herunder pengeinstitutter, skal handle redeligt og loyalt overfor deres kunder.

Finanstilsynet finder, at det er i strid med reglerne om god skik for finansielle virksomheder, at en NemKonto ændres uden kundens anmodning herom. En sådan ændring forudsætter kundens samtykke.Det er derfor Finanstilsynets vurdering, at det pågældende pengeinstitut har handlet i strid med god skik ved at foretage uanmodet ændring af kundens NemKonto. Endvidere har pengeinstituttet ikke i tilstrækkelig grad sikret sig medarbejdernes overholdelse af instituttets forretningsgang vedrørende indberetning og ændring af en kundes NemKonto. Finanstilsynet har derfor givet pengeinstituttet en påtale.


Senest opdateret 19-09-2008