Påtale for vildledende markedsføring - Mølholm Forsikring A/S - Bekendtgørelse nr. 1222 § 4

10-10-2008

Finanstilsynets afgørelse af 10. oktober 2008

 
Mølholm Forsikring A/S har fået en påtale af Finanstilsynet for en bestemt form for markedsføring, som Finanstilsynet finder vildledende.

Finanstilsynet blev den 2. oktober 2008 opmærksom på, at Mølholm Forsikring A/S ved markedsføringen af sin behandlingsgaranti har anvendt formuleringen "1. september 2008 afskaffes det frie sygehusvalg. Det betyder for dig, at den offentlige behandlingsgaranti ophæves".

Finanstilsynet vurderer, at forsikringsselskabet har markedsført sin behandlingsgaranti i strid med § 4 i bekendtgørelse nr. 1222 af 19. oktober 2007 om god skik for finansielle virksomheder. Forsikringsselskabet vildleder forbrugerne ved at markedsføre sit produkt med, at den offentlige behandlingsgaranti ophører den 1. september 2008, skønt dette ikke er tilfældet.

Senest opdateret 10-10-2008