Påbud om ændring af almindelige forsikringsbetingelser og markedsføringsmateriale - AON Denmark Insurance Services A/S / EDC-gruppen A/S

24-10-2008

Finanstilsynets afgørelse af 24. oktober 2008

 
Finanstilsynet har påbudt AON Denmark Insurance Services A/S at ændre nogle af forsikringsbetingelserne for EDC Dobbeltdækker - forsikring mod dobbelt husleje.

Finanstilsynet har lagt til grund, at forsikringsbetingelserne ikke giver kunden tilstrækkelig entydig information om de tilfælde, hvor forsikringen ikke dækker kundens krav på erstatning (udbetaling af de faktiske huslejeudgifter, som påhviler kunden i den periode, hvor der er udgifter til dobbelt husleje). 

Forsikringsbetingelserne bør være udformet således, at kunden kan træffe sin beslutning om køb af en EDC Dobbeltdækker forsikring på et velinformeret grundlag vedrørende dækningsomfang og undtagelser herfra.

AON Denmark Insurance Services A/S har handlet i strid med § i bekendtgørelsen om god skik for finansielle virksomheder.

Påbud om ændring af markedsføringsmateriale om EDC Dobbeltdækker


Finanstilsynet har i øvrigt påbudt AON Denmark Insurance Services A/S at ændre markedsføringen af EDC Dobbeltdækker, så det tydeligt fremgår, at forsikringen udbydes af Amtrust International Underwriters Ltd., Amtrust Nordic AB via et samarbejde mellem AON Denmark Insurance Services A/S som forsikringsagent og administrator og EDC-gruppen A/S som underagent for AON Denmark Insurance Services A/S.

Det er Finanstilsynets opfattelse, at AON Denmark Insurance Services A/S og EDC-gruppen A/S handler i strid med § 4 om forbud mod vildledning i bekendtgørelsen om god skik for finansielle virksomheder, når forsikringsbegæringen udskrives på AON Denmark A/S brevpapir og det ikke i forsikringsbegæringen tydeligt oplyses, hvem forsikringsgiver er.

AON Denmark Insurance Services A/S har på denne baggrund meddelt Finanstilsynet, at markedsføringsmaterialet ændres som påbudt.

Senest opdateret 24-10-2008