Forsikringsselskab får påbud om registrering af forsikringsagent - Lov om forsikringsformidling § 2, nr. 3

06-11-2008

Finanstilsynets afgørelse af 6. november 2008

Afgørelse
Et forsikringsselskab har fået påbud om inden for 14 dage at registrere en virksomhed som selskabets forsikringsagent.

Finanstilsynet har fra forsikringsselskabet den 3. november 2008 modtaget redegørelse for det samarbejde, der er aftalt mellem forsikringsselskabet og virksomheden. Af redegørelsen fremgår, at der er indgået en samarbejdsaftale mellem forsikringsselskabet og virksomheden om formidling af forsikringsselskabets forsikringsprodukt.

Finanstilsynet vurderer, at virksomheden udøver forsikringsagentvirksomhed omfattet af lov om forsikringsformidling § 2, nr. 3, idet virksomhedens aktivitet består i efter aftale med forsikringsselskabet at formidle forsikringsselskabets produkter.

Forsikringsagentvirksomhed omfattes af lovens kapitel 6 om forsikringsagentvirksomheder og administrationsselskabers registrering og oplysningsforpligtelser.

Finanstilsynet påbyder, at forsikringsselskabet skal iagttage lovens kapitel 6 om forsikringsagentvirksomhed og registrere virksomheden som selskabets forsikringsagent.

Senest opdateret 06-11-2008