Præcisering af påtale - Forstædernes Bank A/S - Lov om finansiel virksomhed § 43

18-11-2008

Finanstilsynets afgørelse af 18. november 2008

Finanstilsynet gav den 9. oktober 2008 Forstædernes Bank A/S en påtale for at have rettet uanmodet henvendelse til bankens aktionærer i forbindelse med det af Nykredit fremsatte købstilbud. Endvidere påbød Finanstilsynet Forstædernes Bank A/S straks at ophøre med at rette uanmodet henvendelse til aktionærer og kunder, som ikke havde givet samtykke hertil.

Efter denne afgørelse har Finanstilsynet modtaget en væsentlig mere fyldestgørende redegørelse fra Forstædernes Bank A/S om hele forløbet omkring Nykredits fremsatte købstilbud og Forstædernes Bank A/S' rolle i denne forbindelse.

Finanstilsynet har på baggrund af den fornyet redegørelse i brev af 18. november 2008 præciseret den påtale, som Forstædernes Bank A/S fik af Finanstilsynet den 9. oktober 2008.

Finanstilsynet påtaler i sin afgørelse af 18. november 2008 fortsat, at Forstædernes Bank A/S har rettet uanmodet henvendelse til bankens aktionærer i forbindelse med det af Nykredit fremsatte købstilbud. Finanstilsynet finder, at Forstædernes Bank A/S har udvist en adfærd, der er i strid med § 43 i lov om finansiel virksomhed ved uanmodet at have rettet henvendelse til bankens aktionærer.

Finanstilsynet finder det tvivlsomt om § 6 i lov om forbrugeraftaler kan finde anvendelse i forbindelse med overtagelsestilbud, men finder, at de hensyn, der ligger bag § 6 i lov om forbrugeraftaler stadig er relevante i forhold til aktionærerne i Forstædernes Bank A/S.

På denne baggrund er det Finanstilsynets vurdering, at Forstædernes Bank A/S har udvist en adfærd, der er i strid med § 43 i lov om finansiel virksomhed og har derfor påtalt dette forhold overfor Forstædernes Bank A/S i overensstemmelse med § 348, stk. 2 i lov om finansiel virksomhed.

Se hele afgørelsen her

Læs også Finanstilsynets afgørelse af 9. oktober 2008

Forstædernes Bank A/S har fået en påtale af Finanstilsynet for at rette uanmodet henvendelse til bankens aktionærer i forbindelse med det af Nykredit fremsatte købstilbud. Finanstilsynet påbød samtidig Forstædernes Bank A/S straks at ophøre med at rette uanmodet henvendelse til aktionærer og kunder, som ikke havde givet samtykke hertil.

Finanstilsynet blev torsdag den 2. oktober 2008 gjort opmærksom på, at Forstædernes Bank A/S systematisk havde iværksat rundringning til bankens aktionærer med henblik på accept af det af Nykredit fremsatte købstilbud.

En sådan form for uanmodet henvendelse til aktionærer finder Finanstilsynet er i strid med § 6 i lov om forbrugeraftaler. Efter denne bestemmelse må en erhvervsdrivende ikke uden forudgående anmodning herom rette henvendelse til en forbruger med henblik på indgåelse af en aftale.

I et konkret tilfælde ringede aktionæren selv tilbage til banken på opfordring fra en indtalt telefonbesked. Det er Finanstilsynets vurdering, at uanset, at aktionæren på opfordring selv ringede tilbage til Forstædernes Bank A/S, havde den første opringning fra Forstædernes Bank A/S karakter af en uanmodet henvendelse.

Det er således ikke afgørende for Finanstilsynets vurdering, at Forstædernes Bank A/S tilfældigvis ikke kunne træffe den pågældende aktionær ved første opringning.

 

Senest opdateret 18-11-2008