Påtale for vildledende markedsføring - Københavns Andelskasse - Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder § 4

10-11-2008

Finanstilsynets afgørelse af 10. november 2008

 

Afgørelse

Københavns Andelskasse har fået en påtale af Finanstilsynet for en bestemt form for markedsføring, som Finanstilsynet finder vildledende.

Finanstilsynet blev gennem Mediaplanet fra oktober 2008 med titlen Pension og Forsikring opmærksom på Københavns Andelskasses annonce, hvori Københavns Andelskasse markedsfører sit produkt lånefinansieret pensionsopsparing. Der reklameres bl.a. med, at "Regnestykket ser således ud pr. million i opsparing og en helt risikofri investering".

Finanstilsynet vurderer, at Københavns Andelskasse har markedsført sit produkt i strid med § 4 i bekendtgørelse nr. 1222 af 19. oktober 2007 om god skik for finansielle virksomheder. Finanstilsynet vurderer, at Københavns Andelskasse vildleder kunderne ved i sin annonce, at markedsføre sit produkt som værende risikofrit, samt at opstille et beregningseksempel for sit produkt, der er baseret på et enkelt år, når der er tale om en ordning med en løbetid på ti år.

Senest opdateret 10-11-2008