Lov om finansiel virksomhed § 11 (vedr. spørgsmålet om økonomisk afdækning af risikoen for at få fartbøder er forsikringsvirksomhed)

11-05-2006

Det Finansielle Virksomhedsråds afgørelse af 15. maj 2006 vedr. spørgsmålet om økonomisk afdækning af risikoen for at få fartbøder er forsikringsvirksomhed.

Sagsfremstilling:

Finanstilsynet er blevet forespurgt, om en virksomhed ved salg af t-shirts med tilknyttet "billet" til dækning af fartbøder udøvede forsikringsvirksomhed.

Afgørelse/Begrundelse:

Finanstilsynet fandt, at virksomheden drev forsikringsvirksomhed ved at yde økonomisk kompensation for fartbøder. Dette var tilfældet, selvom salget af forsikringsydelsen (kompensation for fartbøder) var koblet sammen med salg af en t-shirt.

Det var endvidere ulovligt at forsikre fartbøder, da et forsikringsselskab ikke må udstede forsikringer mod de strafferetlige følger af et retsbrud.

Senest opdateret 11-05-2006