Lov om forsikringsformidling §§ 34 og 49 a - Manglende overholdelse af informationspligt ved forsikringsformidling

26-06-2006

Det Finansielle Virksomhedsråds afgørelse af 26. juni 2006.

Sagsfremstilling

En avis bragte onsdag d. 31. maj 2006 en artikel om en 15-årig dreng, der havde købt en mobiltelefon med tillægsforsikring hos Elgiganten A/S.

Det fremgik af artiklen, at Elgiganten A/S hverken udleverede police, forsikringsbestemmelser, brochure eller andet materiale om forsikringen og dens vilkår. Der blev heller ikke givet mundtlig vejledning eller rådgivning ved købet.

Afgørelse

Som udgangspunkt finder lov om forsikringsformidling ikke anvendelse på formidling af tillægsforsikringer. Dog finder forsikringsformidlingslovens § 34 om forsikringsdistributørers informationspligt anvendelse. Efter denne bestemmelse skal forsikringsdistributøren ved indgåelsen af aftalen som minimum give kunden oplysninger om forsikringsaftalens primære indhold.

Ved Finanstilsynets henvendelse til Elgiganten A/S erkendte denne, at informationspligten i henhold til forsikringsformidlingslovens § 34, stk. 1 ikke var overholdt.

På denne baggrund besluttede Det Finansielle Virksomhedsråd at give Elgiganten A/S en påtale. Endvidere besluttede Det Finansielle Virksomhedsråd af hensyn til kunderne, at navnet på virksomheden skulle offentliggøres, jf. § 49 a i forsikringsformidlingsloven, jf. § 345, stk. 2, nr. 1 i lov om finansiel virksomhed.

Senest opdateret 26-06-2006