Fortolkning af § 117,stk.1 og § 118

04-01-2006

Finanstilsynet har truffet afgørelsen d. 4. januar 2006 vedr. indscanning af indgående post.

Finanstilsynet har vurderet, at det indebærer videregivelse af oplysninger, når en finansiel virksomhed outsourcer funktionen med at indscanne indgående post.

 

Sagsfremstilling:

En privat virksomhed ønskede at få oplyst, om det var muligt for virksomheden at påtage sig følgende funktion for finansielle virksomheder, uden at de finansielle virksomheder dervedovertræder reglerne om videregivelse af fortrolige oplysninger:

· Åbne og scanne post adresseret til de pågældende finansielle virksomheder, så disse modtager posten elektronisk
· Opbevare og senere makulere den fysiske post for de pågældende finansielle virksomheder.

Med forespørgslen fulgte en beskrivelse ydelserne og de sikkerhedsforanstaltninger, der vil blive iagttaget i forbindelse med Indscanningen.

Lovgrundlag:

Det følger af § 117, stk. 1 i lov om finansiel virksomhed, at finansielle virksomheder ikke uberettiget må videregive eller udnytte fortrolige oplysninger.

Det følger af § 118, stk. 1, at sædvanlige kundeoplysninger kan videregives til varetagelse af administrative opgaver. Bestemmelsen fortolkes således, at der kun kan videregives oplysninger til brug for varetagelse af administrative opgaver for den finansielle virksomhed, som har indsamlet oplysningerne.

Afgørelse/begrundelse:

Finanstilsynet vurderede, at der sker videregivelse af fortrolige oplysninger i medfør af reglerne i lov om finansiel virksomhed, når en finansiel virksomhed outsourcer funktionen med at indscanne post i stedet for selv at udføre opgaven.

For så vidt angår sædvanlige kundeoplysninger vurderede Finanstilsynet, at videregivelsen er berettiget i medfør af § 118, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed.

For så vidt angår ikke-sædvanlige kundeoplysninger vurderede Finanstilsynet at videregivelsen var berettiget, idet de finansielle virksomheder har et reelt behov for at lade funktionen outsource og da der samtidig ikke sker en tilsidesættelse af hensynet til kunderne, idet formålet med åbning af posten alene er at foretage scanning, og ikke at tilegne sig/læse indholdet.

Det blev endvidere lagt til grund, at den pågældende virksomhed havde et betryggende sikkerhedsniveau.

Senest opdateret 04-01-2006