Lov om finansiel virksomhed § 30, stk. 4, nr. 3 og 4

06-01-2005

Finanstilsynet afgørelse af 6. januar 2005 vedr. afvist at behandle notifikation, der manglede oplysninger om filialens adresse og ledelse.

Sagsfremstilling:

En udenlandsk tilsynsmyndighed oplyste Finanstilsynet om, at et kreditinstitut ønskede at udøve grænseoverskridende virksomhed i Danmark gennem en filial.
 
I notifikationen havde kreditinstituttet oplyst, at kreditinstituttet endnu ikke kunne oplyse en adresse, men at dette ville ske i god tid inden virksomhedens start. Kreditinstituttet havde endvidere oplyst, at det ikke var muligt at oplyse, hvem der skulle indgå i ledelsen. Dette ville kreditinstituttet dog også oplyse om i god tid inden virksomhedens start.

Afgørelse/begrundelse:

Under henvisning til § 30, stk. 4, nr. 3 og 4, i lov om finansiel virksomhed afviste Finanstilsynet at behandle notifikationen. Finanstilsynet mente ikke, at Finanstilsynet kunne behandle notifikationen, når denne manglede oplysninger om filialens adresse og navnene på filialens ledelse. Det var således Finanstilsynets opfattelse, at kreditinstituttet måtte vente med at notificere, indtil kreditinstituttet havde de oplysninger, som § 30 i lov om finansiel virksomhed kræver.

Senest opdateret 06-01-2005