Lov om finansiel virksomhed § 145 vedr. opgørelse af et engagement

04-10-2004

Finanstilsynets afgørelse af 4. oktober 2004 vedr. opgørelse af et engagement.

Sagsfremstilling:

 
En bank har forespurgt Finanstilsynet, om et engagement skal ses i sammenhæng i forhold til § 145 i lov om finansiel virksomhed.
 
Banken havde engagement med A A/S, B ApS (C ApS ejede 50 % af kapitalen i B ApS) og D Holding A/S, og ønskede Finanstilsynets vurdering af, om der var § 145 sammenhæng mellem disse.
 
Personer/selskaber med relation til X-gruppen ejer 43 % af aktiekapitalen i A A/S, idet C ApS ejede 36 % af kapitalen, og personen Y, som er den ene af de to direktører i A A/S, ejede 7 % af kapitalen. Personen Y bestred udover den ene direktørstilling i A A/S en lønnet stilling i X-gruppen.
 
Flertallet af bestyrelsesmedlemmer, dvs. 3 medlemmer, i A A/S havde relation til X-gruppen.
 
Der var mellem A A/S og D Holding A/S indgået en administrationsaftale. Administrationen var beliggende i en ejendom, som var ejet af D Holding A/S.
 

Afgørelse/begrundelse:

 
Det blev på ovenstående baggrund vurderet, at der var tale om så stærke ledelsesmæssige sammenfald og ejermæssige sammenfald, at kravene til et sammenhængende engagement i relation til § 145 i lov om finansiel virksomhed måtte anses for opfyldt.

Engagementerne med A A/S og X-gruppen skulle derfor ses i sammenhæng i relation til § 145.

Senest opdateret 04-10-2004