Lov om finansiel virksomhed § 132, stk. 1, nr. 4 om udstedelse af hybrid kernekapital

19-07-2004

Finanstilsynets afgørelse af 19. juli 2004 vedr. udstedelse af hybrid kernekapital.

Sagsfremstilling

 
En bank havde udstedt X mio. euro hybrid kernekapital med valør den dd.mm.2004. Efter endt udstedelse finder banken ud af, at den ønsker at forøge den oprindelige udstedelse med Y mio. euro.
 
I forbindelse med den oprindelige udstedelse har banken anført, at der med Finanstilsynets godkendelse kan ske indfrielse af den hybride kernekapital fra tidligst den dd.mm.2014 og hvert halve år fremover, hvilket er i overensstemmelse med FiL § 132, stk. 1, nr. 4.
 
Banken er derimod i tvivl om, om den yderligere udstedelse vil kunne opfylde betingelsen i FiL § 132, stk. 1, nr. 4, da denne kapital ikke har været indbetalt i mindst 10 år.
 

Afgørelse/begrundelse

 
Det blev meddelt banken, at en yderligere udstedelse, med samme mulighed for indfrielse, ikke ville være i overensstemmelse med FiL § 132, stk. 1, nr. 4, da den yderligere udstedelse ikke ville have været indbetalt i mindst 10 år.

Senest opdateret 19-07-2004