Lov om finansiel virksomhed § 254 om uudnyttet tilladelse til at drive forsikringsvirksomhed

15-07-2004

Finanstilsynets afgørelse af 15. juli 2004 vedrørende en tilladelse til at drive forsikringsvirksomhed, som ikke var blevet udnyttet siden selskabets stiftelse.

Sagsfremstilling


Finanstilsynet blev opmærksom på, at et forsikringsselskab ikke havde haft forsikringsdrift siden selskabets stiftelse ca. 2½ år forinden.
 
 

Afgørelse/Begrundelse


Finanstilsynet gav forsikringsselskabet en frist til senest at påbegynde forsikringsvirksomhed den 1. januar 2005.
 
Under forudsætning af fristens overholdelse ville Finanstilsynet ikke inddrage selskabets tilladelse til at drive forsikringsvirksomhed, men Finanstilsynet forlangte følgende:
 
  • at kapitalen som minimum bliver forhøjet til gældende kapitalkrav for nye forsikringsselskaber,
  • at selskabet indsender tilfredsstillende ny driftsplan og 3-årige budgetter, før selskabet påbegynder forsikringsvirksomhed i 2005, og
  • at selskabet indsender kvartalsindberetninger i 3 år begyndende fra 1. januar 2005.

Senest opdateret 15-07-2004