Lov om finansiel virksomhed § 24 om accessorisk virksomhed ("E-Ticket")

12-02-2004

Finanstilsynets afgørelse af 12. februar 2004 vedr. accessorisk virksomhed ("E-Ticket").

Sagsfremstilling 
Finansrådet spurgte Finanstilsynet om pengeinstitutterne i henhold til lov om finansiel virksomhed § 24, må udøve accessorisk virksomhed i form af:
 
som grundydelse, at etablere en fælles standard for pengeinstitutsektoren for elektronisk identifikation, der vil muliggøre, at tjenesteudbydere, der tilbyder netbaserede ydelser, og som har indgået aftale med pengeinstitutsektoren om at anvende løsningen, via pengeinstituttet opnår verifikation af netbank kundens identitet. Teknisk sker det ved, at kunden logger sig på sin netbank fra tjeneste-udbyderens hjemmeside. Tjenesteudbyderen sender en såkaldt "E-Ticket"-anmodning til netbanken, der derefter kontrollerer kundens identitet. Netbanken sender herefter en verifikation af kundens identitet til tjenesteudbyderen i form af en "E-Ticket".

som tillægsydelse, at tilbyde en banknoteret meddelelse hvorved kundens verificerede identitet via pengeinstituttet knyttes til indholdet af en elektronisk meddelelse, som kunden skal sende til tjenesteudbyderen. Teknisk sker det ved, at tjenesteudbyderen sender den tekst, som kunden ønsker at vedgå til netbanken med anmodning om verifikation. Netbanken anmoder dernæst kunden om på ny at identificere sig med henblik på at vedgå indholdet af dokumentindholdet. Resultatet – verifikation af et bestemt indhold og kundens identitet – returneres herpå til tjenesteudbyderen i form af en "E-Ticket". Meddelelsen kan f.eks. være en blanket eller aftale, som kunden efter udfyldelse returnerer til tjenesteudbyderen.
 
Forudsætningen for ordningen er, at tjenesteudbyderen har indgået aftale med pengeinstitutsektoren om anvendelse af ordningen, og at kunden har en net-bankaftale. 
 
Afgørelse/begrundelse
Finanstilsynet vurderede, at grundydelsen, er accessorisk til pengeinstitutvirksomhed jfr. lov om finansiel virksomhed § 24, og jfr. Finanstilsynets afgørelse af 9. november 2000 vedrørende nøglecentervirksomhed. Det gør ingen forskel, om denne virksomhed omfattes af lov om elektronisk signatur eller ej.
 
For så vidt angår tillægsydelsen, var det Finanstilsynets vurdering, at det ansvar og den risiko pengeinstitutterne påtager sig herved ikke adskiller nævneværdigt fra det ansvar og den risiko, der er forbundet med betalingsformidling, kortadministration og nøglecentervirksomhed. På denne baggrund fandt Finanstilsynet, at levering af den pågældende tillægsydelse er accessorisk til pengeinstitutvirksomhed, jfr. lov om finansiel virksomhed § 24.

Senest opdateret 12-02-2004