Lov om finansiel virksomhed § 117 - videregivelse af fortrolige kundeoplysninger

22-12-2004

Finanstilsynets afgørelse af 22. december 2004 om videregivelse af kundeoplysninger i forbindelse med salg af livsforsikringsselskaber.

Sagsfremstilling

En forsikringskoncern solgte sine livsforsikringsselskaber til et andet selskab. Salget af liv- og pensionsdelen indebar, at alle medarbejdere, dvs. både medarbejdere i den sælgende forsikringskoncern og medarbejderne i de frasolgte selskaber, i en overgangsperiode anvendte et fælles indgangsbillede til kundedatabasen.
 
Indgangsbilledet indeholdt oplysninger om kunders navn, adresse og personnummer samt oplysninger om, hvilke forsikringer og pensioner kunden havde tegnet.  Medarbejderne havde herudover ikke adgang til mere detaljerede sags- og personoplysninger, idet kun de medarbejdere, som behandlede den enkelte sag, var autoriseret hertil.
 

Afgørelse

Det følger af lov om finansiel virksomhed § 117, stk. 1, at en finansiel virksomhed ikke uberettiget må videregive eller udnytte fortrolige oplysninger om virksomhedens kunder.
 
Finanstilsynet vurderede, at den beskrevne udveksling af kundeoplysninger måtte anses for berettiget, jf. lov om finansiel virksomhed § 117, stk. 1.
 
Finanstilsynet lagde vægt på, at videregivelsen skete i forbindelse med frasalg af et forretningsområde, og at det i sådanne situationer må anses for berettiget at videregive fortrolige kundeoplysninger forud for overdragelsesdatoen med henblik på vurdering af salgsbetingelserne samt i en begrænset periode efter overdragelsesdatoen med henblik på tilpasning af it-systemer o.l.
 
Der blev endvidere lagt vægt på, at der alene blev videregivet oplysninger i en begrænset periode på 7 måneder, og at de oplysninger, som blev videregivet via det fælles indgangsbillede, alene var oplysninger om kunders navn, adresse og personnummer samt oplysninger om, hvilke forsikringer og pensioner kunden havde tegnet.

Senest opdateret 22-12-2004