Lov om finansiel virksomhed § 145 vedr. sammenhængende engagement

16-04-2004

Finanstilsynet s afgørelse af 16. april 2004 vedr. sammenhængende engagement.

Sagsfremstilling:

 
Et pengeinstitut har spurgt, om der er sammenhængende engagement i relation til § 145 i lov om finansiel virksomhed, når to selskaber, som begge er kunder i pengeinstituttet, officielt har meddelt, at de agter at fusionere.
 

Afgørelse/begrundelse:

 
Finanstilsynet meddelte pengeinstituttet, at der ikke er sammenhængende engagement i relation til § 145 i lov om finansiel virksomhed, idet fusionen først er gennemført, når det er blevet besluttet i de fusionerende selskaber tidligst 4 uger efter offentliggørelsen af fusionsplanen, jf. aktieselskabsloven § 134 e, stk. 4, og de øvrige betingelser for fusionen er opfyldt, jf. aktieselskabslovens § 134 h.

Senest opdateret 16-04-2004