Lov om forsikringsvirksomhed § 141, stk. 2 (indregning af tab, som er dækket af sikkerhedsfonde)

28-10-2002

Finanstilsynets afgørelser af 15. august 2002 og 28. oktober 2002 vedrørende indregning af tab, som er dækket af sikkerhedsfonde, i en engangskorrektion af egenkapitalen.

Sagsfremstilling:

På baggrund af Finanstilsynets præcisering af kontributionsprincippet i breve af 26. oktober 2001 og 6. februar 2002 havde et selskab foretaget en engangskorrektion af egenkapitalen pr. 1. januar 2002. En del af den foretagne engangskorrektion kunne henføres til tab, som blev dækket ved overførsel fra en sikkerhedsfond.

Afgørelse/begrundelse:

Finanstilsynet meddelte selskabet, at § 141, stk. 2, i lov om forsikringsvirksomhed indebærer, at et selskab ikke kan foretage en engangskorrektion af egenkapitalen for beløb, der er blevet dækket ved overførsel fra sikkerhedsfonden. Efter Finanstilsynets opfattelse følger det af bestemmelsen, at midler henlagt til sikkerhedsfonden ikke er omfattet af Finanstilsynets udmeldinger omkring mulighederne for en engangskorrektion af egenkapitalen.

Afgørelsen blev anket til Erhvervsankenævnet, som ved kendelse af 10. marts 2006 har givet Finanstilsynet medhold i sagen.

Senest opdateret 28-10-2002