Bekendtgørelse om kapitaldækning § 14, jf. § 40 - Vedr. solvensdækning af aktieindekserede obligationer for mindre institutter (gruppe 4)

15-10-2002

Finanstilsynets afgørelse af 15. oktober 2002.

Sagsfremstilling:

Finanstilsynet har på en række undersøgelser set en stigende beholdning af aktieindekserede obligationer i bøgerne hos de mindre pengeinstitutter (gruppe 4).

Aktieindekserede obligationer reguleres af § 14 i kapitaldækningsbekendtgørelsen for institutter, der kapitaldækker poster i handelsbeholdningen efter bestemmelserne i kapitel 2 (poster uden for handelsbeholdningen) i stedet for efter bestemmelserne i kapitel 3, jf. § 40 i kapitaldæknings-bekendtgørelsen.

Da denne opgørelsesmetode er relativt kompliceret, har tilsynet overvejet en anden, simplere og forsigtigere metode til at kapitaldække aktieindekserede obligationer efter for mindre institutter.

Afgørelse/begrundelse:

Som alternativ til regulering af aktieindekserede obligationer efter § 14 i kapitaldæknings-bekendtgørelsen kan mindre pengeinstitutter vælge at opgøre en aktieindekseret obligation som et enkelt produkt.

Ved opgørelsen af kapitaldækningen medtages kursværdien af den aktieindekserede obligation med vægten 1.0., jf. solvensskema FS06, post 5 - obligationer:, pkt. 5.4 – vægt 1.0.

Ved mindre pengeinstitutter forstås institutter, der udnytter muligheden for at kapitaldække poster i handelsbeholdningen efter bestemmelserne i kapitel 2 (poster uden for handelsbeholdningen) i stedet for efter bestemmelserne i kapitel 3, jf. § 40 i kapitaldækningsbekendtgørelsen.

Senest opdateret 15-10-2002