Bekendtgørelse nr. 1029 af 12. december 2002 (kapitalgrundlag og driftsplaner) §§ 12 og 15 (vedr. indførsel af særlige bonushensættelser for eksisterende kontraktforhold)

25-11-2002

Finanstilsynets afgørelse af 25. november 2002 vedrørende indførsel af særlige bonushensættelser for eksisterende kontraktforhold

Sagsfremstilling:

Et selskab bad om Finanstilsynets vurdering af, om de særlige bonushensættelser, som løbende forventes opbygget i selskabet, vil kunne medregnes til basiskapitalen, uanset at der ikke er eksplicit hjemmel hertil i aftalerne med de eksisterende kunder. Selskabets model indebar bl.a. overførsel af et beløb fra egenkapitalen til særlige bonushensættelser.

Afgørelse/begrundelse:

Finanstilsynet vurderede konkret, at da beløbet fra egenkapitalen, som blev overført til særlige bonushensættelser, skulle bruges til brug for de forsikrede, som kommer til at lide skade i form af, at de fremover skal bidrage til at opbygge særlige bonushensættelser, kunne de særlige bonushensættelser etableres uden eksplicit hjemmel. De fra egenkapitalen overførte særlige bonushensættelser skulle leve op til betingelserne i Finanstilsynets bekendtgørelse om kapitalgrundlag i forsikringsselskaber (nu §§ 12 og 15 i Finanstilsynets bekendtgørelse om kapitalgrundlag og driftsplaner for forsikringsselskaber).

Senest opdateret 25-11-2002