Lov om finansiel virksomhed § 19, BEK. om spekulation § 6, stk. 3, nr. 6

01-03-2002

Finanstilsynets afgørelse af 1. marts 2002 om indfrielse og konvertering af realkreditlån.

Sagsfremstilling:

Et pengeinstitut har telefonisk spurgt, hvorvidt obligationer, der ikke har været holdt i min. 6 måneder, må anvendes til indfrielse af et realkreditlån.

Afgørelse/begrundelse:

Finanstilsynet meddelte, at indfrielse og konvertering af realkreditlån er omfattet af undtagelsen i spekulationsbekendtgørelsens § 6, stk. 3, nr. 6. Man kan således anvende obligationer til indfrielse og konvertering af realkreditlån, selvom obligationer ikke har været holdt i 6 måneder.

Senest opdateret 01-03-2002