Lov om banker og sparekasser m.v. § 23, stk. 9, og bekendtgørelse om opgørelse og indberetning af store engagementer for pengeinstitutter m.v. § 4, nr. 12 - Vedr. fradrag for fælleslån i ejerforeninger

13-06-2002

Finanstilsynets afgørelse af 13. juni 2002.

Sagsfremstilling:

Et pengeinstitut har spurgt om et fælleslån i en ejerforening, med sikkerhed for ydelsen på lånet etableret gennem fællesudgifterne, kan give fradrag ved opgørelse og indberetning af store engagementer.  

Lånet bevilges til ejerforeningen mod sikkerhed i, at generalforsamlingen og bestyrelsen vedtager, at ydelsen på lånet opkræves over fællesudgifterne. Ejerforeningen har tinglyst 1. prioritet i de enkelte ejerlejligheder for restancer på fællesudgifterne indenfor pantebrevets maksimale beløb.

Ifølge § 4, nr. 12 i bekendtgørelse om opgørelse og indberetning af store engagementer gives der fradrag for pant sikret i låntagers beboelsesejendom inden for halvdelen af den seneste offentlige ejendomsvurdering.


Afgørelse/begrundelse:

Finanstilsynet meddelte pengeinstituttet, at pengeinstituttets lån til ejerforeningen ikke er sikret ved pant i beboelsesejendommen, hvorfor lånet ikke kan fradrages ved opgørelse af store engagementer.

Finanstilsynet fandt ikke, at ejerforeningens pant for eventuelle restancer for fælleslånet har betydning for, at fælleslånet kan fradrages i engagementsopgørelsen.

Senest opdateret 13-06-2002