Lov om finansiel virksomhed § 70, stk. 1 og lov om forsikringsvirksomhed § 250, stk. 1, nr. 3 (rødt lys)

20-12-2002

Finanstilsynets afgørelse af 20. december 2002 vedr. påbud i rødt lys.

Sagsfremstilling:

En tværgående pensionskasse meddelte Finanstilsynet, at pensionskassen ikke kunne klare det røde risikoscenarie.

Afgørelse/Begrundelse:

Finanstilsynet har meddelt pensionskassen, at den ikke aktivt må øge risiciene som opgjort i det røde risikoscenarie. Pensionskassen skal endvidere indberette risikoopgørelser månedligt.

Manglende kapital i det røde scenarie anses som værende udtryk for, at forsikringstagernes interesser er udsat for en forøget risiko.

Senest opdateret 20-12-2002