Lov om banker og sparekasser m.v. § 23, stk. 2 og § 23 a, stk. 2 samt bekendtgørelse om opgørelse og indberetning af store engagementer - Definition af beboelsesejendomme

30-04-2002

Finanstilsynets afgørelse af 30. april 2002.

Sagsfremstilling:

Et institut har forespurgt om definitionen af beboelsesejendom i realkreditlovens § 45, stk. 3 kan anvendes analogt med pkt. 4.2.2.5 i bilag 2 i bekendtgørelse om indberetning og opgørelse af store engagementer.

I det konkrete tilfælde er der tale om en privat eller almen udlejningsejendom, hvor mindst 80 % anvendes til beboelse og hvor ejeren ikke bebor ejendommen. 

Afgørelse/begrundelse:

Finanstilsynet fandt, at definitionen af beboelsesejendom i realkreditlovens § 45, stk. 3 kan anvendes analogt med pkt. 4.2.2.5 i bilag 2 i bekendtgørelse om indberetning og opgørelse af store engagementer. 

Finanstilsynet meddelte, at en beboelsesejendom i relation til pkt. 4.2.2.5 i bilag 2 i bekendtgørelse om indberetning og opgørelse af store engagementer kan være en privat eller almen udlejningsejendom, hvor mindst 80 % af ejendommens samlede bruttoareal anvendes til beboelse. Ejeren behøver ikke at bebo ejendommen, men der kræves identitet mellem låntager og ejendomsbesidder.

Senest opdateret 30-04-2002