Bekendtgørelse nr. 968 af 6. november 2001 (god forsikringsmæglerskik)

04-04-2002

Finanstilsynets afgørelse af 4. april 2002 om hvorvidt bekendtgørelse nr. 968 af 6. november 2001 om god forsikringsmæglerskik skal gælde for både eksisterende og nye mæglermandater/samarbejdsaftaler.

God skik regler er retlige normer for hvad der anses for god opførsel over for kunderne i en given branche. Dette taler for så vidt for, at reglerne burde gælde for alle eksisterende mæglermandater. Dette vil dog give mæglerne en uforholdsmæssig stor byrde. Det er derfor besluttet, at god skik regler kun skal gælde for fremtidige mæglermandater og samarbejdsaftaler. Eksisterende mæglermandater og samarbejdsaftaler, der skal fornys, skal dog ændres.

Senest opdateret 04-04-2002