Lov om finansiel virksomhed § 5, stk. 1 (videregivelse af oplysninger for administrative opgaver)

17-04-2002

Finanstilsynets afgørelse af 17. april 2002 om fortolkning af administrative opgaver mhp. videregivelse af oplysninger.

Sagsfremstilling:

En finansiel virksomhed spurgte Finanstilsynet, om gennemførelse af tilfredshedsundersøgelser blandt virksomhedens kunder, kan betragtes som en administrativ opgave. Hvis dette er tilfældet, kan der videregives sædvanlige kundeoplysninger fra den finansielle virksomhed til et analyseinstitut, til brug for gennemførelse af undersøgelsen.

Det blev oplyst, at der ikke var tale om videregivelse af oplysninger til brug for markedsføring eller rådgivningsopgaver. Endvidere blev det oplyst, at undersøgelserne retter sig mod kundegrupper og i øvrigt har en generel karakter.

Afgørelse:

Finanstilsynet vurderede på baggrund af ovennævnte, at gennemførelse af en kundetilfredshedsundersøgelse kan karakteriseres som en "administrativ opgave" i relation til § 5, stk.1, i lov om finansiel virksomhed, når undersøgelsen retter sig mod kundegrupper har en generel karakter.

Finanstilsynet meddelte endvidere, at det følger af § 5,stk.1, i lov om finansiel virksomhed, at der kun kan videregives de sædvanlige kundeoplysninger, som er nødvendige for at gennemføre kundetilfredshedsundersøgelsen.

Senest opdateret 17-04-2002