Lov om banker og sparekasser m.v. §§ 23 og 23a, bekendtgørelse om store engagementer § 4, stk. 1, nr. 12 - Om fradrag for lån til andelsboligforeninger

21-06-2001

Finanstilsynets afgørelse af 21. juni 2001.

Sagsfremstilling:

Finanstilsynet er blevet spurgt, hvorvidt lån til andelsboligforeninger med pant i andelsboligen inden for 50 % af den offentlige vurdering er omfattet af § 4, stk. 1, nr. 12 i bekendtgørelse om opgørelse og indberetning af store engagementer. 

Afgørelse/begrundelse:

Finanstilsynet fandt, at udlån til andelsboligforeninger sikret med pant i foreningens ejendom, hvoraf mindst 80 % af bruttoarealet anvendes til beboelse, jf. § 4, stk. 1, nr. 12 i bekendtgørelse om opgørelse og indberetning af store engagementer, kan fradrages med 50 % af den seneste offentlige vurdering ved opgørelse af engagementer i henhold til BSL §§ 23 og 23 a.

Senest opdateret 21-06-2001