Lov om finansiel virksomhed § 20, stk. 2 vedr. lån på markedsbaserede vilkår

18-07-2001

Finanstilsynets afgørelse af 18. juli 2001 om lån på markedsbaserede vilkår.

Sagsfremstilling:

Bestyrelsen i et pengeinstitut havde bevilget et fastforrentet lån til direktøren baseret på den rente, som på daværende tidspunkt var gældende for flex-lån med løbetid på 1 år. Denne rente svarede til forrentningen på instituttets personalelån.

Afgørelse/begrundelse:

Finanstilsynet fandt, at lånet ikke er ydet i henhold til instituttets sædvanlige forretningsbetingelser og på markedsbaserede vilkår. Dette begrundes med, at lånet, til trods for, at instituttet har været i en konkurrencesituation i forbindelse med lånetilbuddet, ikke på markedsvilkår tilbyder instituttets kunder samme lånemulighed, jf. § 20 stk. 2 i lov om finansiel virksomhed.