Bekendtgørelse nr. 10991 § 61 og § 64 (Regnskabsbekendtgørelsen) - Om nedskrivning af et endnu ikke opført hovedsæde

18-01-2001

Finanstilsynets afgørelse af 18. januar 2001.

Sagsfremstilling:

Et pengeinstitut ønskede et nedskrive et endnu ikke opført hovedsæde til markedsværdi. Byggeriet af hovedsædet startede ultimo 2000 og forventes færdigbygget ultimo 2001.

Opførelsen af det nye hovedsæde sker igennem pengeinstituttets datterselskab. Datterselskabet aktiverede de pr. 31. december 2000 udbetalte udgifter på byggeriet som et materielt aktiv, hvilket var en aconto udbetaling på ca. 1/3 af byggesummen til totalentreprenøren. Datterselskabet ville nedskrive de aktiverede udgifter til 0 kr. pr. 31. december 2000, hvilket stort set stort svarer til det beløb, som man må forvente, at hovedsædet totalt vil blive nedskrevet med, når det står færdigbygget.

Afgørelse/begrundelse:

Det er Finanstilsynets opfattelse, at nedskrivningsbehovet i 2000 skal tage udgangspunkt i det aktiv, der er indregnet i regnskabet. Der kan således ikke foretages nedskrivning på de dele af et kommende anlægsaktiv, som endnu ikke kan aktiveres.

Efter tilsynets opfattelse kan de aktiverede udgifter pr. 31. december 2000 ikke nedskrives til nul, men skal i stedet fordeles over hele den periode, hvor bygningen opføres.

Afgørelsen blev, efter en konkret vurdering af de aktiverede udgifter og byggeprojektets forløb, at 2/3 af udgifterne blev nedskrevet i 2000, og den sidste 1/3 vil blive nedskrevet i 2001.
 

Senest opdateret 18-01-2001