Lov om forsikringsvirksomhed § 31 ID536

18-12-2001

Finanstilsynet den 18. december 2001

I skrivelse af 26. oktober 2001 meddelte Finanstilsynet, at fra det tidspunkt, hvor rækkevidden af det beregningsmæssige kontributionsprincip blev fastlagt, skulle fordelingen af det realiserede resultat mellem egenkapitalen og de forsikringsmæssige hensættelser, herunder bonusudjævningshensættelserne, foretages i overensstemmelse med kontributionsprincippet for alle selskaber omfattet af § 31 i lov om forsikringsvirksomhed, herunder de tværgående pensionskasser.

Det blev samtidig anført, at der netop for de tværgående pensionskasser endnu ikke var taget stilling til, om det i 1996 var fastslået, om det beregningsmæssige kontributionsprincip gjaldt for pensionskasserne, eller om dette først var blevet fastslået ved udarbejdelsen af kontributionsbekendtgørelsen i begyndelsen af 2001.

I forlængelse heraf skal det hermed meddeles, at Finanstilsynet nu har vurderet, at det ikke med tilstrækkelig sikkerhed kan anses for fastlagt i 1996, at det beregningsmæssige kontributionsprincip var gældende for de tværgående pensionskasser.

På denne baggrund vil Finanstilsynet først ved regnskabsaflæggelsen for 2001 kræve for de tværgående pensionskassers vedkommende, at den del af det realiserede resultat, der i overensstemmelse med kontributionsprincippet tilfalder forsikringsbestanden, fuldt ud tilskrives de forsikringsmæssige hensættelser og ikke egenkapitalen.
 

Senest opdateret 18-12-2001