Lov om banker og sparekasser m.v. § 24, stk. 2, 3. pkt., og § 26 - Om undtagelse for fremtidig overtrædelse af bestemmelsen

07-09-2000

Finanstilsynets afgørelse af 7. september 2000.

Sagsfremstilling:

Et pengeinstitut har anmodet om Finanstilsynets undtagelse fra bank- og sparekasselovens § 24, stk. 2, 3. pkt., jf. bank- og sparekasselovens § 26, for fremtidige overtrædelser. Pengeinstituttet overtrådte ikke bestemmelsen ved anmodningen.

Afgørelse/begrundelse:

Finanstilsynet meddelte, at der ikke gives undtagelse for en eventuel fremtidig overskridelse.

Senest opdateret 07-09-2000