Lov om banker og sparekasser m.v. § 19 og bekendtgørelse om spekulationsforretninger § 3, stk. 1, og § 5, stk. 3, nr. 2 - Om fortolkning af bekendtgørelse om spekulationsforretninger - warrants og konvertible obligationer

10-11-2000

Finanstilsynets afgørelse af 10. november 2000.

Sagsfremstilling:

Et advokatfirma har på vegne af sin klient rejst spørgsmål til Finanstilsynet vedrørende udstedelse af warrants og konvertible obligationer i et holdingselskab, hvis eneste aktivitet er at eje 100 % af aktierne i et forsikringsselskab, til personer omfattet af bekendtgørelse om spekulationsforretninger.

Afgørelse/begrundelse:

Finanstilsynet meddelte, at det ikke er i strid med bekendtgørelse om spekulationsforretninger at tildele personer omfattet af spekulationsforbuddet warrants eller konvertible obligationer med henblik på erhvervelse af aktier i holdingselskabet til forsikringsselskabet, i det omfang der er tale om en udstedelse som led i et incitamentsprogram eller lignende for chefer eller medarbejdere.

Warrants eller konvertible obligationer må ikke handles i løbetiden, jf. bekendtgørelsens § 3, stk. 1.

Bekendtgørelse om spekulationsforretninger § 5, stk. 3, nr. 2, omfatter køb af aktier i holdingselskabet, og der vil således kunne ydes lån til erhvervelsen af aktierne, idet disse betragtes på linje med medarbejderaktier.

Tilsynet meddelte endvidere, at lån til erhvervelse af warrants og konvertible obligationer vedrørende aktier i holdingselskabet ligeledes vil være omfattet af undtagelsesbestemmelsen i bekendtgørelse om spekulationsforretninger § 5, stk. 3, nr. 2.

 

 

Senest opdateret 10-11-2000