Lov om banker og sparekasser m.v. § 19, stk. 1 og 2 - Om spekulation

09-03-1999

Finanstilsynets afgørelse af 9. marts 1999.

Sagsfremstilling:

I forbindelse med en undersøgelse gennemgik Finanstilsynet pengeinstituttets forretninglinjer for spekulationsforretninger.

Afgørelse/begrundelse:

Finanstilsynet gjorde opmærksom på, at der ifølge bank- og sparekasselovens § 19, stk. 1, gælder et forbud mod spekulation for en nærmere fastsat personkreds.

Ifølge bank- og sparekasselovens § 19, stk. 2, skal bestyrelsen udarbejde interne retningslinjer for, hvilke andre medarbejdere der ikke må udføre spekulationsforretninger.

Hvad der forstås ved spekulationsforretninger er fastsat i den i henhold til bank- og sparekasselovens § 19, stk. 3, udstedte bekendtgørelse.

Bestyrelsen kan derfor ikke fastsætte indholdet af spekulationsregler for disse andre medarbejdere.

Bestyrelsen kan således alene bestemme, hvilke andre medarbejdere der skal være omfattet.

Senest opdateret 09-03-1999