Lov om banker og sparekasser m.v. § 34 - Om vedtægtsmæssigt krav om revisorer

04-05-1999

Finanstilsynets afgørelse af 4. maj 1999.

Pengeinstitutter m.v. - PA - BSL - § 34

Sagsfremstilling:

Finanstilsynet blev anmodet om dispensation fra kravet i et pengeinstituts vedtægter om 2 valgte revisorer.

Afgørelse/begrundelse:

Finanstilsynet meddelte, at Tilsynet ikke har mulighed for at dispensere fra kravet i pengeinstituttets vedtægter, samt at kravet kun kan ændres ved den i vedtægterne fastsatte procedure for vedtægtsændringer.

Senest opdateret 04-05-1999