Lov om banker og sparekasser m.v. § 53 a, stk. 1 (tidligere § 54, stk. 2) - Om tavshedspligt i konkursbo

13-10-1997

Finanstilsynets afgørelse af 13. oktober 1997.

Sagsfremstilling:

Tilsynet er af en repræsentant for andelshaverne i en andelskasse under konkurs, blevet anmodet om ret til, at revisor kunne få adgang til boet med henblik på gennemgang heraf. Baggrunden for gennemgangen er et ønske om igen at få tilladelse til at drive pengeinstitut.

Afgørelse/Begrundelse:

Tilsynet meddelte, at tilsynet ikke kan indgå i forhandlinger om, hvorvidt revisoren kan gennemgå boets aktiver og passiver.

Kurator har telefonisk tilkendegivet, at såfremt de større kreditorer fremsætter ønske om, at revisoren gennemgår boet med henblik på at ansøge Finanstilsynet om tilladelse til at drive pengeinstitutvirksomhed, vil der ikke være noget til hinder for en sådan gennemgang.

Tilsynet gjorde dog opmærksom på, at bestemmelserne i bank- og sparekasselovens § 54, stk. 2 (efterfølgende § 53 a, stk. 1), vedrørende tavshedspligt finder anvendelse på pengeinstitutter under konkurs, jf. lovens § 41 e, stk. 2.

Det fremgår af bank- og sparekasselovens § 54, stk. 2, at et pengeinstitut ikke uberettiget må videregive fortrolige oplysninger. Tilsynet fandt imidlertid, at boet kan efterkomme et ønske fra større kreditorer om at lade en revisor gennemgå boets aktiver.

En sådan tilladelse ville efter Finanstilsynets opfattelse ikke være uberettiget videregivelse, såfremt kreditorer der repræsenterer det i konkurslovens § 176 krævede flertal af kreditorerne for vedtagelse af tvangsakkord fremsætter ønske om en gennemgang af boets aktiver. Dette medfører, at ved accept fra mindst 60 % af kreditorerne, der repræsenterer mindst 60 % af fordringerne, vil videregivelse af fortrolige oplysninger til revisoren blive betragtet som berettiget videregivelse, og dermed ikke være i strid med bank- og sparekasselovens § 54, stk. 2.

Tilsynet meddelte endvidere, at videre forhandling af boets afslutning og udlevering skal ske med kurator, skifteretten og kreditorerne. Finanstilsynet deltager ikke i sådanne forhandlinger.

Tilsynet meddelte, at tilsynet ikke kan indgå i forhandlinger om, hvorvidt revisoren kan gennemgå boets aktiver og passiver.Kurator har telefonisk tilkendegivet, at såfremt de større kreditorer fremsætter ønske om, at revisoren gennemgår boet med henblik på at ansøge Finanstilsynet om tilladelse til at drive pengeinstitutvirksomhed, vil der ikke være noget til hinder for en sådan gennemgang.Tilsynet gjorde dog opmærksom på, at bestemmelserne i bank- og sparekasselovens § 54, stk. 2 (efterfølgende § 53 a, stk. 1), vedrørende tavshedspligt finder anvendelse på pengeinstitutter under konkurs, jf. lovens § 41 e, stk. 2.Det fremgår af bank- og sparekasselovens § 54, stk. 2, at et pengeinstitut ikke uberettiget må videregive fortrolige oplysninger. Tilsynet fandt imidlertid, at boet kan efterkomme et ønske fra større kreditorer om at lade en revisor gennemgå boets aktiver.En sådan tilladelse ville efter Finanstilsynets opfattelse ikke være uberettiget videregivelse, såfremt kreditorer der repræsenterer det i konkurslovens § 176 krævede flertal af kreditorerne for vedtagelse af tvangsakkord fremsætter ønske om en gennemgang af boets aktiver. Dette medfører, at ved accept fra mindst 60 % af kreditorerne, der repræsenterer mindst 60 % af fordringerne, vil videregivelse af fortrolige oplysninger til revisoren blive betragtet som berettiget videregivelse, og dermed ikke være i strid med bank- og sparekasselovens § 54, stk. 2.Tilsynet meddelte endvidere, at videre forhandling af boets afslutning og udlevering skal ske med kurator, skifteretten og kreditorerne. Finanstilsynet deltager ikke i sådanne forhandlinger.

Senest opdateret 13-10-1997