Lov om banker og sparekasser m.v. § 12 og § 15 e - Vedrørende årlig aktivgennemgang

06-05-1997

Finanstilsynets skrivelse af 6. maj 1997.

I forbindelse med en ordinær undersøgelse, blev undersøgerne opmærksomme på, at bestyrelsens årlige aktivgennemgang i henhold til Aktieselskabslovens § 54, stk. 3, foretages af et udvalg nedsat af bestyrelsen.

Tilsynet meddelte instituttet, at et sådant udvalg af bestyrelsesmedlemmer kun kan varetage den samlede bestyrelses interesser under forudsætning af, at udvalget ikke træffer beslutninger, der burde tages af den samlede bestyrelse. Indstillingen fra udvalget til bestyrelsen skal derfor være af en sådan karakter, at bestyrelsen reelt kan træffe beslutning.

Senest opdateret 06-05-1997