Lov om banker og sparekasser m.v. § 19, stk. 4 (efter 1. januar 1998 § 19) - Vedrørende spekulationsregler for medarbejdere i udenlandske filialer

07-07-1997

Finanstilsynets skrivelse af 7. juli 1997.

Tilsynet er blevet anmodet om tilladelse til, at udenlandske medarbejdere i en filial af et dansk pengeinstitut beliggende i udlandet, kunne handle efter de i udlandet gældende regler om spekulation.

Tilsynet meddelte, at bank- og sparekasselovens regler om spekulation også gælder for filialer i udlandet, samt at der ikke sondres mellem danskere og andre nationaliteter. Loven åbner ikke mulighed for at dispensere fra be-stemmelsen.

Senest opdateret 07-07-1997