Lov om banker og sparekasser m.v. § 1, stk. 5 og § 6 b, stk. 5 og 6 - Vedrørende annoncering på internettet efter indlån

02-07-1997

Finanstilsynets skrivelse af 2. juli 1997.

Pengeinstitutter m.v. - PA - BSL - § 1 og § 6 b

Tilsynet var blevet bekendt med, at der på internettet optrådte et tilbud om modtagelse af indlån, fremsat af andre end pengeinstitutter.

Tilsynet meddelte ejeren af siderne, hvorpå tilbuddet fremgik, at det er i strid med bank- og sparekasselovens § 1, stk. 5, for andre end pengeinstitutter m.v. ved henvendelse til offentligheden at tilbyde sig som modtager af indlån. Forbuddet gælder også grænseoverskridende annoncering, jf. bank- og sparekasselovens § 6 b, stk. 5 og 6.

Tilsynet kunne ikke spore afsenderen af tilbuddet og anmodede derfor ejeren af siderne om at fjerne tilbuddet.

Senest opdateret 02-07-1997