Lov om værdipapirhandel m.v. § 84, stk. 2

20-02-1997

Finanstilsynets skrivelse af 20. februar 1997

En journalist anmodede om aktindsigt i referater fra møder i Fondsrådet vedrørende en nærmere angiven problemstilling samt korrespondance mellem Fondsrådet og Københavns Fondsbørs A/S og de relevante journalark.

Finanstilsynet meddelte, at Fondsrådet anses for en del af den offentlige forvaltning. Efter § 84, stk. 2, i lov om værdipapirhandel m.v. finder tavshedsbestemmelsen i lov om banker og sparekasser m.v. § 50 b tilsvarende anvendelse på Finanstilsynets og Fondsrådets tilsyn. Denne særlige tavshedspligt medfører, at retten til aktindsigt efter offentlighedslovens regler ikke finder anvendelse, hvorfor Fondsrådet ikke var berettiget til at give journalisten aktindsigt i de ønskede sagsdokumenter. Da Fondsrådet ikke var berettiget til at give aktindsigt i sagsdokumenterne, var man som følge heraf heller ikke berettiget til at give adgang til journaloplysningerne.

Senest opdateret 20-02-1997