Lov om banker og sparekasser m.v. § 53 a, stk. 1 (tidligere § 54, stk. 2) - Vedrørende samkørsel af SE- og kontonummeroplysninger

12-11-1996

Finanstilsynets afgørelse af 12. november 1996.

Sagsfremstilling: 

Finanstilsynet er blevet bedt om at vurdere et pengeinstituts erhvervsudbetalingssystemer i relation til bank- og sparekasselovens § 54, stk. 2 (efterfølgende § 53 a, stk. 1). 

Det er oplyst, at pengeinstituttet ønsker at samkøre indkomne oplysninger fra erhvervskunder med instituttets egne. Der er tale om SE- og kontonummeroplysninger. 

I de situationer, hvor oplysningerne ikke stemmer overens, ønsker pengeinstituttet at give erhvervskunden besked herom, samt hvis erhvervskunden anmoder om det at kunne videregive de korrekte oplysninger.

Afgørelse/Begrundelse: 

I den første situation er der ikke tale om videregivelse af oplysninger, og i den anden situation sker videregivelsen i kundens interesse. Kunden må endvidere være klar over, at den erhvervsdrivende vil overføre penge til hans konto. Der er således ikke noget beskyttelseshensyn, hvad angår videregivelse af det korrekte kontonummer i de ovennævnte situationer.

Finanstilsynet kan derfor meddele, at ingen af de nævnte situationer, efter tilsynets opfattelse, kan anses for at være uberettiget videregivelse af fortrolige oplysninger i strid med bank- og sparekasselovens § 54, stk. 2.

Senest opdateret 12-11-1996