Lov om banker og sparekasser m.v. § 53 a, stk. 1 (tidligere § 54, stk. 2) - Vedrørende videregivelse af oplysninger til pengeinstitutankenævnet

14-01-1991

Finanstilsynets afgørelse af 14. januar 1991.

Sagsfremstilling

Tilsynet har vurderet, om det strider mod banklovens § 54, stk. 2 (efterfølgende § 53 a, stk. 1), i en sag om et kautionssikret lån, der verserer for Pengeinstitutankenævnet, at fremlægge oplysninger for nævnet også om den del af hovedmandens engagement, som ikke er omfattet af kautionen.

 

Afgørelse/Begrundelse

Tilsynet har afgjort, at dette ikke er tilfældet og lægger herved vægt på nævnets vedtægter, hvorefter nævnets medlemmer og sekretariatets medarbejdere har tavshedspligt om, hvad der fremkommer under nævnsbehandlingen, bortset fra oplysninger, der er offentligt tilgængelige.  

Tilsynet har afgjort, at dette ikke er tilfældet og lægger herved vægt på nævnets vedtægter, hvorefter nævnets medlemmer og sekretariatets medarbejdere har tavshedspligt om, hvad der fremkommer under nævnsbehandlingen, bortset fra oplysninger, der er offentligt tilgængelige.  

 

 

Senest opdateret 14-01-1991