Lov om banker og sparekasser m.v. § 53 a, stk. 1 (tidligere § 54, stk. 2) - Vedrørende registrering af kundeoplysninger

31-08-1988

Finanstilsynets afgørelse af 31. august 1988.

Sagsfremstilling:

En kunde havde klaget over, at banken havde registreret hans kundeforhold på en måde, der gjorde oplysningerne herom tilgængelige for samtlige bankens afdelinger i landet.

Afgørelse/Begrundelse:

Tilsynet udtalte:

"… at bankens registrering af oplysninger om Deres kontoforhold ikke kan anses for en overtrædelse af bankens tavshedspligt efter bank- og sparekasselovens § 54, stk. 2, selv om de nævnte oplysninger er tilgængelige i samtlige bankens afdelinger. Ifølge den nævnte bestemmelse kan bl.a. ansatte i en bank, der ubeføjet røber, hvad de under udøvelsen af deres hverv har fået kendskab om, straffes med bøde. Bankens registrering af kontoforhold, med adgang for alle bankens afdelinger til at gøre sig bekendt med kontonummer, kontohavers navn og saldo, tilsigter bl.a. betjening af bankens kunder i samtlige dens afdelinger; en foranstaltning, som tilsynet anser for nødvendig for pengeinstitutterne."

Senest opdateret 31-08-1988