Lov om banker og sparekasser m.v. § 53 a, stk. 1 (tidligere § 54, stk. 2) - Vedrørende videregivelse af oplysninger til uvedkommende person

22-04-1986

Finanstilsynets afgørelse af 22. april 1986.

Sagsfremstilling:

Et pengeinstitut havde oplyst formanden for bestyrelsen i et forsamlingshus, om et låneafslag givet til en ansøger til stillingen som bestyrer af forsamlingshuset. Ansættelsen blev herefter trukket tilbage.

Afgørelse/Begrundelse:

Tilsynet udtalte, at dette var et brud på bank- og sparekasselovens § 54, stk. 2 (efterfølgende § 53 a, stk. 1). Der var ingen direkte forbindelse mellem låneansøgningen og forsamlingshuset, hvorfor en sådan oplysning er utilstedelig.

Senest opdateret 22-04-1986