Teknisk grundlag for tværgående pensionskasser 2018

16-01-2018

Anmeldelserne er listet efter virksomhedens navn. Den angivne dato henviser til brevdatoen på anmeldelsen.

 

 
Selskab Dato Beskrivelse Link
Arbejdstagernes Pensionskasse, SISA  01.04.2018  Gebyr ved overførsel af udtrædelsesgodtgørelse til andet selskab  pdf 
  29.12.2018  Satsbilag for forsikringsklasse I og III for 2019  pdf 
Arkitekternes Pensionskasse  25.06.2018  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag  pdf 
  20.12.2018  Bonusparametre for 2019  pdf 
  20.12.2018  Forudsætninger i markedsværdigrundlaget  pdf 
Danske civil- og akademiingeniørers pensionskasse  23.03.2018  Anmeldelse af udlæg efter bekendtgørelse om kontributionsprincippet § 6 stk. 7.  pdf 
  28.06.2018  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag  pdf 
  21.12.2018  Bonussatser for 2019 og risikoforrentning  pdf 
Pensionskassen for Farmakonomer  26.03.2018  Opgørelse af livsforsikringshensættelserne samt IBNR til regnskab og solvens  pdf 
  11.07.2018  Redaktionelle rettelser  pdf 
  21.12.2018  Satser for Bonusregulativ og regulativ for MedlemsKapital  pdf 
  21.12.2018  Markedsværdiparametre til opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi  pdf 
  21.12.2018  Regler for fordeling af realiseret resultat samt regler for egenkapital og MedlemsKapital  pdf 
Juristernes og økonomernes Pensionskasse  23.03.2018  Anmeldelse af udlæg efter bekendtgørelse om kontributionsprincippet § 6, stk. 7.  pdf 
  28.06.2018  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag  pdf 
  25.10.2018  Omtegning fra Regulativ 1, ikke omtegnede til Regulativ 2  pdf 
  21.12.2018  Opdatering af markedsværdigrundlag  pdf 
  21.12.2018  Bonussatser for 2019, bortfald af gebyr ved overførsel af visse pensionsordninger og risikoforrentning  pdf 
  21.12.2018  Præcisering af rentegrupper  pdf 
Lægernes Pension - pensionskassen for læger  06.02.2018  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag  pdf 
  22.03.2018  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag  pdf 
  12.04.2018 

1: Ændring af regel vedr. levetidsforudsætninger

2: Ændring vedr. aldersgrænse for indskud til livsvarig livrente (LL)

3: Konsekvensrettelser vedr. sats for administrationshensættelse i LE

pdf 
  01.10.2018  Nyt levetidsgrundlag for betingede garanterede ordninger, ny udløbsalder samt ændring vedrørende pensionsbonus gældende fra og med 1. januar 2019. Anmeldelse af præciseringer og fejlrettelser gældende fra og med 1. oktober 2018.  pdf 
  17.12.2018  Markedsværdigrundlag til anvendelse fra og med ultimo 2018  pdf 
  17.12.2018  Betaling til egenkapital og beregning af fortjenstmargen  pdf 
  17.12.2018  Satser for Bonus, og aldersafhængigt tillæg for 2019 og deltabonus ultimo 2018  pdf 
MP Pension, pensionskassen for magistre og psykologer 03.01.2018 Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag pdf
  20.09.2018  Ny dødelighed i tegningsgrundlaget, ekstrabonus, ændrede betingelser m.m.  pdf 
  09.11.2018  Justeret dødelighed i tegningsgrundlaget  pdf 
  13.12.2018  Markedsparametre ultimo 2018 og satser for 2019  pdf 
Pensionskassen for Farmakonomer  02.01.2018  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag  pdf 
Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger  25.06.2018  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag  pdf 
  26.06.2018 Ændring af dødelighed i tegningsgrundlaget  pdf 
  20.12.2018  Forudsætninger i markedsværdigrundlaget  pdf 
  20.12.2018  Ændring af dødelighed i tegningsgrundlaget  pdf 
  20.12.2018  Bonusparametre for 2019  pdf 
Pensionskassen Pensam  31.05.2018  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag  pdf 
  28.09.2018  Opdateret jobskifteaftale  pdf 
  19.10.2018  Opdateret markedsværdigrundlag  pdf 
  19.12.2018  Anden ordens satser for året 2019  pdf 
  19.12.2018  Satser for risikoforrentning  pdf 
  19.12.2018  Opdatering af markedsværdiparametre  pdf 
Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale  26.01.2018  Rettelse til markedsværdiparametre til opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi  pdf 
  27.06.2018  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag  pdf 
  21.12.2018  Satser for Bonusregulativ og regulativ for MedlemsKapital  pdf 
  21.12.2018  Markedsværdiparametre til opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi og ny IBNS opgørelse  pdf 
  21.12.2018  Regler for fordeling af realiseret resultat samt regler for forrentning af egenkapital og MedlemsKapital  pdf 
Pensionskassen for Sundhedsfaglige  27.06.2018  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag  pdf 
  21.12.2018  Satser for Bonusregulativ og regulativ for MedlemsKapital  pdf 
  21.12.2018  Markedsværdiparametre til opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi og ny IBNS opgørelse  pdf 
  21.12.2018  Nye forudsætninger til prisberegning for gruppelivsprodukter  pdf 
  21.12.2018  Regler for fordeling af realiseret resultat samt regler for forrentning af egenkapital og MedlemsKapital pdf 
Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer  27.06.2018  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag  pdf 
  21.12.2018  Satser for Bonusregulativ og regulativ for MedlemsKapital  pdf 
  21.12.2018  Markedsværdiparametre til opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi og ny IBNS opgørelse  pdf 
  21.12.2018  Regler for fordeling af realiseret resultat samt regler for forrentning af egenkapital og MedlemsKapital  pdf 
Pensionskassen for Teknikum- og diplomingeniører  05.02.2018  Genkøbs- og fripoliceintensiteter  pdf 
  28.02.2018  Det beregningsmæssige kontributionsprincip  pdf 
  19.03.2018  Realiseret risikoforrentning, skyggekonto og udlægskonto for 2017  pdf 
  24.04.2018  Ændring af PVFP ved opgørelse af de pensionsmæssige hensættelser  pdf 
  24.04.2018  Risikobidraget for Gruppeliv  pdf 
  22.06.2018  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag  pdf 
  19.07.2018  2. ordens dødeligheder i Markedsrente- og Seniorordningen  pdf 
  03.09.2018  Investeringsaktiver - rentegruppe A og B.  pdf 
  14.09.2018  Opdateret jobskifteaftale  pdf 
  28.12.2018  Markedsrente- og Seniorordningen - dødelighed og invaliditet  pdf 
  28.12.2018  Satsbilag for 2019  pdf 
  28.12.2018  Opgørelse af de pensionsmæssige hensættelser  pdf 
  28.12.2018  Risikoforrentning for 2019  pdf 
Pædagogernes Pension - Pensionskassen for Pension  23.03.2018  Realiseret risikoforrentning for 2017  pdf 
  23.03.2018  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag  pdf 
  21.12.2018  Individuelle særlige bonushensættelser i Bonusregulativet  pdf 
  21.12.2018  Forsikringstekniske satser for 2019  pdf 
  21.12.2018  Ændring af nytegningsgrundlag og omtegning af ikke-pensionerede medlemmer  pdf 
  21.12.2018  Parametre ved opgørelse af pensionshensættelserne til markedsværdi  pdf 

 

Senest opdateret 08-01-2020