Teknisk grundlag for livsforsikringsselskaber 2022

31-12-2022

Anmeldelserne er listet efter virksomhedens navn. Den angivne dato henviser til brevdatoen på anmeldelsen.

 

Selskab Dato Beskrivelse Link
AP Pension Livsforsikringsaktieselskab 24.03.2022  Realiseret risikoforrentning for 2021 pdf 
  29.04.2022  Genforsikring fra 1. maj 2022  pdf 
  30.05.2022 Forsikringsmæssige hensættelser for Tab af Erhvervsevne i forsikringsklasse 1 pdf 
  28.06.2022  Ændring af depotrente for R1 G82 samt præcisering for AP NetLink  pdf 
  30.06.2022  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag pdf 
  31.10.2022  Kursværn i rentegrupper under kontribution  pdf 
  31.10.2022  Ændring af depotrenter  pdf 
  22.12.2022  Sikkerhedstillæg i gruppelivstarif  pdf 
  22.12.2022  Risikoforrentning for 2023 pdf
  22.12.2022  Satser, gebyr og maksimale grænser for G82 for året 2023  pdf 
  22.12.2022  2. ordens risikopræmier ved død i G82 for 2023  pdf 
  22.12.2022  Udbetalingsmodeller og regulering af ydelser inkl. udjævningsmodel for AP NetLink  pdf 
  22.12.2022  Vederlag AP NetLink 2023  pdf 
  22.12.2022  Depotrenter for 2023  pdf 
  22.12.2022  Gruppeliv mv. 2023  pdf 
  22.12.2022  Principper for genforsikring  pdf 
  22.12.2022  AP NetLink - opdatering af dødelighed  pdf 
  22.12.2022  Opgørelse af de forsikringsmæssige hensættelser  pdf 
Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab  03.02.2022  Realiseret risikoforrentning for egenkapitalen for Danica Pension i 2021  

pdf

  31.03.2022  Sats for renten til Pensionskontoen, Tidspension pdf 
  29.04.2022  Sats for renten til Pensionskontoen, Tidspension  pdf 
  31.05.2022  Sats for renten til Pensionskontoen, Tidspension  pdf 
  30.06.2022  Sats for renten til Pensionskontoen, Tidspension pdf 
  30.06.2022  Kontorenter pdf 
  30.06.2022  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag  pdf 
  30.09.2022  Sats for renten til Pensionskontoen, Tidspension  pdf 
  31.10.2022  Kontorenter pdf 
  31.10.2022  Udbetalingsgrundlag vedrørende løbende pensionsydelser  pdf 
  30.11.2022  Sats for renten til Pensionskontoen, Tidspension  pdf 
  29.12.2022  Anmeldelse af satser for opgørelse af livsforsikringshensættelserne i det tidligere Danica Pensionsforsikring pdf 
  29.12.2022 Parametre for genkøb og omskrivning til fripolice til opgørelse af hensættelser til markedsværdi  pdf 
  29.12.2022  Bonussatser for 2022-2023 for den del af bestanden, som er omfattet af samarbejdet Forenede Gruppeliv  pdf 
  29.12.2022  Omkostningssatser vedr. opgørelse af hensættelser til markedsværdi pdf
  29.12.2022  Dødelighedsparametre til opgørelse af hensættelser til markedsværdi  pdf
  29.12.2022  Udbetalingsgrundlag vedrørende løbende pensionsydelser   pdf 
  29.12.2022  Kontorenter  pdf 
  29.12.2022  Overskudspolitik for 2023  pdf 
  29.12.2022  Omkostningssatser pdf 
  29.12.2022  Pris for solidarisk præmiefritagelse  pdf 
  29.12.2022  Omkostningssatser for Link og Balance i det tidligere Danica Pensionsforsikring  pdf 
  29.12.2022  Omkostningssatser for delbestanden Tidspension  pdf 
  29.12.2022  Omkostningssatser for Traditionel i det tidligere Danica Pensionsforsikring  pdf 
  29.12.2022  Parametre for invaliditet til opgørelse af hensættelser til markedsværdi  pdf 
  29.12.2022  Parametre for reaktiveringssandsynlighed til opgørelse af hensættelser til markedsværdi   pdf 
  29.12.2022 Principper for genforsikring  pdf 
  29.12.2022  Nyt beregningsgrundlag til beregning af livsforsikringshensættelser  pdf 
  29.12.2022  Udbetalingsgrundlag vedrørende løbende pensionsydelser  pdf 
  29.12.2022  Garantipriser for delbestanden Tidspension  pdf 
Forsikringsaktieselskabet ALKA LIV II  04.02.2022  Bonusrente 2021  pdf  
  17.06.2022  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag pdf
  20.06.2022  Forenklet teknisk grundlag pdf 
  07.12.2022  Udvidelse af tekniske hensættelser (INVR og ENID)  pdf 
Industriens Pensionsforsikring A/S  01.03.2022  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag pr. 01. januar 2022  pdf 
  17.03.2022  Den realiserede risikoforrentning for 2021 pdf 
  29.09.2022  Anmeldelse overskudsdisponering gældende fra 30. september 2022  pdf 
  09.12.2022  Anmeldelse af ændret teknisk grundlag for gruppelivsforsikringer gældende fra 31. december 2022  pdf 
  09.12.2022  Anmeldelse af satser vedrørende gruppeliv gældende fra 1. januar 2023   pdf 
  09.12.2022 Anmeldelse af 2. ordens satser vedrørende gennemsnitsrente gældende fra 1. januar 2023  pdf 
  09.12.2022  Anmeldelse af overskudsprincipper gældende fra 31. december 2022  pdf 
  09.12.2022  Anmeldelse af satser til markedsværdigrundlaget vedr. gennemsnitsrente  pdf 
  14.12.2022  Anmeldelse af ændret teknisk grundlag for forsikringsklasse III (markedsrente) gældende fra 1. januar 2023  pdf 
Norli Liv og Pension Livsforsikring A/S (tidl. Alm. Brand Liv & Pension) 07.03.2022  Realiseret betaling til egenkapitalen for 2021  pdf  
  23.06.2022  Anmeldelse af bonussatser gældende fra og med 1. juli 2022   pdf 
  23.06.2022  Principper for betaling til egenkapitalen 2022 pdf 
  23.06.2022  Opgørelse af realiseret resultat og fordeling mellem grupper, herunder anvendelse af omkostnings-og sikkerhedstillæg  pdf 
  23.06.2022  Anmeldelse af satser for opgørelse af livsforsikringshensættelser i Norli Liv og Pension  pdf 
  30.06.2022  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag   pdf  
  08.07.2022  Anmeldelse af principper for genforsikring, herunder beløbsstørrelser  pdf 
  30.09.2022  Opskrivningssats for ikke konverterede aktuelle rente- og rateforsikringer på L66 4,5 % Beregningsgrundlaget   pdf 
  30.11.2022  Anmeldelse af satser for opgørelse af livsforsikringshensættelser i Norli Liv og Pension  pdf 
  30.12.2022  Anmeldelse af præciseringer til "Beregningsgrundlag til opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi  pdf
  30.12.2022  Anmeldelse af ændringer til selskabets tilbagekøbsregulativ  pdf 
  30.12.2022  Principper for betaling til egenkapitalen 2023 pdf 
  30.12.2022   Anmeldelse af bonussatser gældende fra og med 1. januar 2023  pdf 
  30.12.2022  Anmeldelse af principper for genforsikring, herunder beløbsstørrelser  pdf 
  30.12.2022  Nyt beregningsgrundlag til beregning af livsforsikringshensættelser for bestanden omfattet af samrbejdet Forenede Gruppeliv  pdf 
  30.12.2022  Bonussatser for 2022-2023 for den del bestanden, som er omfattet af samarbejdet Forenede Gruppeliv   pdf 
  30.12.2022  Præcisering af metode til beregning af risikomargen i regnskabet  pdf 
Norli Pension Livsforsikring A/S 07.01.2022 Korrektion til anmeldelsen "Opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi fra 31. december 2021” indsendt d. 30. december 2021 som følge af kontorfejl pdf 
  27.06.2022  Realiseret risikoforrentning for 2021 og anmeldelse af egenkapitalens udlægskonto pr. 31.12.2021 pdf 
  27.06.2022  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag  pdf 
  27.12.2022  Bonussatser gældende fra 1. januar 2023  pdf 
  27.12.2022 Regler for beregning og fordeling af realiseret resultat  pdf 
  28.12.2022  Opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi fra 31. december 2022  pdf 
  28.12.2022  Kursværn i rentegrupperne 0-4 i Norli Pension  pdf 
  28.12.2022  Satser til beregning af IBNR og RBNS og erstatningshensættelsen fra 31. december 2022  pdf 
Pensam Pension forsikringsaktieselskab 03.05.2022 Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag  pdf 
  24.06.2022  Opdeling af kontributionsgrupper  pdf 
  30.08.2022  Anden ordens satser for invaliditet gældende fra 1.9.2022 for kontributionsgruppen 15 pdf 
  30.09.2022 Ændring til grundlagene PS90,PS92 og PS93  pdf 
  30.09.2022 Ændring af grundlaget PSUNI  pdf 
  30.09.2022  Opdatering af grundform G945 pr. 01.10.2022  pdf 
  30.09.2022  Nye definition af genkøbsværdien gældende fra 01.10.2022  pdf 
  30.09.2022  Ændring af regler for bonusberegning  pdf 
  30.09.2022  Ændring af anden ordens satser for resten af året 2022 pdf 
  30.09.2022  Solidariske præmier for PSUNI  pdf 
  30.09.2022  Ny omkostningsstruktur pr. 01.10.2022  pdf 
  31.10.2022 Ny depotrente for resten af året 2022  pdf 
  21.12.2022  Bonusfinansierede andele af tarifpræmien og deriverse satser for gruppeforsikringer samt ændringer til kapitel 8 i det tekniske grundlag  pdf 
  21.12.2022 Nulstilling af genkøbsgebyr  pdf 
  21.12.2022  Anden ordens satser for året 2023  pdf 
  21.12.2022  Ekstraordinær udlodning af kollektive bonuspotentiale vedrørende omkostninger  pdf 
  21.12.2023  Justeringer af metode til opgørelse af kollektiv OPD-hensættelse  pdf 
  21.12.2022  Opdatering af markedsværdiparametre   pdf
  21.12.2022  Solidariske præmier for PSUNI for 2023  pdf 
  21.12.2022  Ændring til grundlagene PS90,PS92,PS93 og PSUNI  pdf 
  21.12.2022  Satser vedrørende risikoforretning  pdf 
PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab  04.03.2022  Udlæg fra egenkapitalen pr. 31. december 2021  pdf 
  04.03.2022  Realiseret risikoforrentning for 2021  pdf 
  23.06.2022  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag  pdf 
  19.12.2022  Satser forsikringsklasse III  pdf 
  19.12.2022  Bonussatser for forsikringsklasse I  pdf 
  19.12.2022 Bonussatser for bestanden APK/PfC pdf 
  19.12.2022  Satser til markedsværdiopgørelser 2022  pdf 
  19.12.2022  Overskudspolitik  pdf 
  19.12.2022  Teknisk grundlag for gruppeliv  pdf 
  19.12.2022  Satser vedrørende gruppeliv gældende fra den 1. januar 2023  pdf
PFA Pension, Forsikringsaktieselskab  01.03.2022  Behandling af underskud i forbindelse med død for policer konverteret til U17   pdf  
  22.03.2022  Rettelser og præciseringer af teknisk grundlag og hensættelsesgrundlag  pdf 
  01.04.2022  Konvertering af yderligere aktuelle policer i gennemsnitsrente til U17 pdf 
  28.04.2022  Ændring af hensættelsesmetode for afledte forsikringsdækninger i PFA Plus  pdf 
  20.05.2022  Ændring i afgrænsning af fripolicer i den månedlige konvertering til U17 pdf 
  24.05.2022 Undtagelse til princip for udbetaling af Individuel KundeKapital ved invaliditet for policer konverteret til U17 pdf 
  03.06.2022  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag pdf 
  23.06.2022  Letsikring til selvstændige  pdf 
  27.06.2022  Superrisikogrænse for Letpension og justering af antagelsesregler  pdf 
  29.06.2022  Opdatering af satser for risikomargen i PFA Plus  pdf 
  29.06.2022  Ændring af afslagsprocent for RBNS i PFA Plus  pdf 
  30.06.2022  Opdatering af model for IBNR i hensættelsesgrundlag  pdf 
  30.06.2022  Konvertering af simple præmiebærende policer til U17  pdf 
  31.08.2022  Konvertering til U17 af policer i gennemsnitsrente med igangværende løbende udbetaling til efterladte mv.  pdf 
  31.08.2022  Minimumsregel omkring tilbagekøbsværdi for kollektive ordninger fra alder 54 ophæves   pdf 
  31.08.2022  Opdatering af pensionserklæring med tilpasning til de forskellige situationer, hvor der kræves en pensionserklæring  pdf 
  22.09.2022  Udvidede fripolicemuligheder ved præmieovergang fra gennemsnitsrente til PFA Plus for firma-/organisationsaftaler  pdf 
  31.10.2022  Opdatering af beregningsmetode for pristalsregulering af ydelser i opgørelsen af hensættelser og kostpriser  pdf 
  19.12.2022  PFA Plus – Grundlag for udbetaling og udbetalingssikring  pdf 
  20.12.2022  Justering af gebyrer  pdf 
  20.12.2022  Præcisering af regler om resultatdannelse og -fordeling, rabatelementer mv.  pdf 
  20.12.2022  Opgørelse af præmiereguleringskonti i gruppeliv  pdf 
  20.12.2022  Ny TAE dækning 818  pdf 
  20.12.2022  Opdatering af hensættelsesgrundlag  pdf 
  21.12.2022  Satser for dødeligheder og depotrente i gennemsnitsrente  pdf 
  21.12.2022  Fordeling af resultater af pooling og genforsikring  pdf 
  21.12.2022  Forsikringsoverskudsdeling i PFA Plus  pdf 
  22.12.2022  Konvertering af yderligere policer til U17 pdf 
  22.12.2022  Satser og principper for risikoforrentning pdf 
PKA+Pension Forsikringsselskab A/S      15.03.2022  Realiseret risikoforretning for 2021 og anmeldelse af udlæg pr. 31.12.2021 vedrørende egenkapitalen samt særlige bonushensættelser af type B pdf 
  21.12.2022  Satser for bonusregulativ  pdf 
  21.12.2022  Tilføjelse til opgørelse af risikomargen  pdf 
  21.12.2022  Markedsværdiparametre til opgørelse af livsforsikringshensættelser  pdf 
  21.12.2022  Regler for fordeling af realiseret resultat samt regler for forrentning af basiskapital  pdf 
Sampension Livsforsikring A/S  29.03.2022 Regler for afvigelse af helbredsoplysninger til bedømmelse af risikoforholdene pdf 
  15.06.2022  Sammenskrevet teknisk grundlag   pdf 
  31.10.2022  Præcisering af tilbagekøbsregler  pdf 
  28.11.2022  Præcisering af tabsabsorbering ved negativt realiseret resultat  pdf 
  06.12.2022  Overskudsregler fra 1. januar 2023  pdf 
  06.12.2022  Ny opgørelsesmetode af risikomargen til regnskab  pdf 
  08.12.2022  Forudsætninger i markedsværdigrundlaget pdf 
  15.12.2022  Levetidsforudsætninger i tegningsgrundlag  pdf 
  15.12.2022  Bonussatser fra 1. januar 2023  pdf 
  23.12.2022  Bonussatser for 2022-2023 for den del af bestanden, som er omfattet af samarbejdet Forenede Gruppeliv  pdf 
  23.12.2022  Nyt beregningsgrundlag til beregning af livsforsikringshensættelser  pdf 
Nordea Pension Livsforsikring (tidl. Topdanmark Livsforsikring A/S) 20.01.2022  Parametre til opgørelse af livsforsikringshensættelser og fortjenstmargen  pdf 
  08.03.2022  Egenkapitalens udlæg for tab i kontributionsgrupper pr. 31-12-2021   pdf 
  08.03.2022  Realiseret risikoforrentning for 2021   pdf 
  28.06.2022  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag 31-12-2021  pdf 
  14.07.2022  Parametre til opgørelse af livsforsikringshensættelser og fortjenstmargen  pdf 
  14.07.2022  Satser til bonusregulativet for gennemsnitsrenteforsikringer  pdf 
  19.10.2022 Satser til brug for tilbagekøbs- og fripoliceberegning fra og med 19. oktober 2022  pdf 
  01.11.2022  Satser til bonusregulativet for gennemsnitsrenteforsikringer  pdf 
  08.11.2022  Satser til brug for tilbagekøbs- og fripoliceberegning fra og med 8. november 2022 pdf 
  06.12.2022  Satser til brug for tilbagekøbs- og fripoliceberegning fra og med 6. december 2022  pdf 
  21.12.2022  Parametre til opgørelse af livsforsikringshensættelser og fortjenstmargen  pdf 
  21.12.2022  Satser til bonusregulativet for gennemsnitsrenteforsikringer  pdf 
  21.12.2022  Anmeldelse af egenkapitalens andel af det realiserede resultat  pdf 
  21.12.2022  Satser til brug for tilbagekøbs- og fripoliceberegning fra og med 1. januar 2023  pdf 
Tryg Livsforsikring A/S 25.01.2022  Sammenskrivning af det anmeldte teknisk grundlag  pdf
  15.11.2022  Justerede præmiesatser  pdf 
  29.12.2022  Ændret teknisk grundlag  pdf 
Velliv Pension & Livsforsikring A/S  08.03.2022  Anmeldelse af realiseret risikoforrentning for 2021 pdf
  29.04.2022  Anmeldelse af ændrede satser ved opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi for bonusberettigede forsikringer omfattet af forsikringsklasse I og IV pdf
  19.05.2022 Anmeldelse af ændring af til omkostningssatser for visse forsikringer omfattet af Bonusrelativ I pdf
  29.06.2022  Korrektion til anmeldelsen af "Bonussatser for 2022 for forsikringer omfattet af Bonusregulativ I og i tilknytning til bonusregulativ for beregningsgrundlagene NP16G, NP16GA, V22G og V22GA" indsendt 30/12-21 som følge af kontorfejl  pdf 
  30.06.2022  Sammenskrivning af det anmeldte teknisk grundlag   pdf 
  11.08.2022  Ændret rente for investeringsfonden "Velliv Kontant"  pdf 
  11.08.2022 Korrektion til anmeldelserne ”Anmeldelse af nyt beregningsgrundlag for markedsrenteforsikringer” indsendt 6. februar 2016 og ”Anmeldelse af ændringer til beregningsgrundlaget NP 16M" indsendt 18. august 2017 som følge af kontorfejl  pdf
  30.09.2022  Ændret rente for investeringsfonden "Velliv Kontant"  pdf 
  01.11.2022  Anmeldelse af ændret bonusrente fra 1. november 2022 for forsikringer i kontributionsrente G1 omfattet af Bonusregulativ 1 eller Bonusregulativ for NP16G og NP16GA, V22G og V22GA    pdf 
  14.11.2022  Ændret rente for investeringsfonden "Velliv Kontant"  pdf 
  30.11.2022  Anmeldelse af ændrede satser ved opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi for bonusberrettigede forsikringer omfattet af forsikringsklasse I og VI  pdf 
  30.11.2022 Satser i tilknytning til reglerne for opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi for forsikringsklasse III  pdf 
  30.11.2022  Anmeldelse af ændrede satser ved opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi for ikke-bonusberettigede forsikringer omfattet af forsikringsklasse I (bestand fusioneret ind fra Liv III A/S)  pdf 
  14.12.2022  Anmeldelse af ændret maksimum for regulering af præmie og ydelser efter indtrådt invaliditet 1. januar 2023 for forsikringer omfattet af Bonusregulativ I eller Bonusregulativ for NP16G  og NP16GA, V22G og V22GA   pdf 
  20.12.2022  Anmeldelse af ændringer til regelsæt for risikoforrentning samt forventet resultat for risikoforrentningen for 2023  pdf 
  20.12.2022  Bonussatser for 2022-2023 for den del af bestanden, som er omfattet af samarbejdet Forenede Gruppeliv  pdf 
  20.12.2022  Anmeldelse af renten for DinKapital fra 1. januar 2023  pdf 
  20.12.2022  Ændring af hændelsesbaserede gebyrer pdf 
  20.12.2022  Anmeldelse af bonussatser for 2023 for forsikringer omfattet af Bonusregulativ I og i tilknytning til bonusregulativ for beregningsgrundlagene NP16G, NP16GA, V22G og V22GA  pdf 
  20.12.2022  Ændret rente for investeringsfonden "Velliv Kontant"  pdf 
  20.12.2022  Anmeldelse af satser i tilknytning til beregningsgrundlaget NP16M for 2023   pdf 
       
       
       

 

Senest opdateret 31-12-2022