Teknisk grundlag for livsforsikringsselskaber 2020

26-05-2020

Anmeldelserne er listet efter virksomhedens navn. Den angivne dato henviser til brevdatoen på anmeldelsen.

 

 
Selskab Dato Beskrivelse Link
AP Pension, livsforsikringsaktieselskab 06.03.2020  Realiseret risikoforrentning for 2019  pdf 
  03.04.2020 Depotrente for AP Stabil  pdf 
  14.06.2020 Depotrente for AP Stabil fra 15. juni 2020 pdf 
  29.06.2020  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag  pdf 
  09.09.2020  Depotrente for AP Stabil fra 14. september 2020 pdf 
  21.12.2020  Depotrenter for 2021  pdf 
  29.12.2020  AP NetLink - opdatering af dødelighed  pdf
  29.12.2020 Gruppeliv mv. 2021  pdf 
  29.12.2020  Helbredsoplysninger for nye firmaordninger i AP NetLink  pdf 
  29.12.2020  Håndtering af tilskrivningen af mer-rente  pdf 
  29.12.2020  Opgørelse af de forsikringsmæssige hensættelser  pdf 
  29.12.2020  Udbetalingsmodeller og regulering af ydelser inkl. udjævningsmodel for AP NetLink   pdf 
  29.12.2020  Vederlag AP NetLink 2021  pdf 
  29.12.2020  2. ordens risikopræmier ved død i G82 for 2021  pdf 
  29.12.2020 2. ordens risikopræmier ved død i udbetalingsmodellerne  pdf
  29.12.2020  Satser, gebyrer og maksimale grænser for G82 for året 2021  pdf
  29.12.2020  Risikoforrentning for 2021  pdf 
Forsikringsselskabet Alm. Brand Liv og Pension A/S 17.01.2020 Principper for betaling til egenkapitalen for 2020 pdf
  28.02.2020  Bonussatser gældende fra og med 1. marts 2020 og fra og med 1. april 2020  pdf 
  05.03.2020  Realiseret betaling til egenkapitalen for 2019  pdf 
  31.03.2020  Principper for betaling til egenkapitalen for 2020  pdf 
  08.06.2020  Bonussatser for 2020 for den del af bestanden, som er omfattet af samarbejdet Forenede Gruppeliv.  pdf 
  29.06.2020  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag  pdf 
  30.09.2020  Opskrivningssats for ikke konverterede aktuelle rente- og rateforsikringer på L66 4,5% beregningsgrundlaget pdf 
  16.12.2020  Bonussatser gældende fra og med 1. januar 2021 pdf 
  16.12.2020  Bonussatser for 2020-2021 for den del af bestanden, som er omfattet af samarbejdet Forenede Gruppeliv  pdf 
  16.12.2020  Anmeldelse af principper for genforsikring, herunder beløbsstørrelser  pdf 
  16.12.2020  Anmeldelse af satser for opgørelse af livsforsikringshensættelser   pdf 
  16.12.2020  Principper for betaling til egenkapitalen 2021   pdf 
Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab 04.02.2020 Realiseret risikoforrentning for egenkapitalen for Danica Pension pdf
  30.04.2020  Ændret bonusgrundlag  pdf 
  30.04.2020  Overskudspolitik for 2020  pdf 
  30.04.2020  Bonussatser for 2020 for den del af bestanden, som er omfattet af samarbejdet Forenede Gruppeliv  pdf 
  30.04.2020  Opgørelsesrenter i Danica Balance  pdf 
  30.04.2020  Garantigrundlag vedrørende løbende pensionsydelser  pdf 
  30.04.2020  Ændrede tegningsgrundlag  pdf 
  30.04.2020 Kontorente pdf 
  29.05.2020  Overskudspolitik for 2020  pdf 
  30.06.2020  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag  pdf 
  30.10.2020 Overskudspolitik 2020  pdf 
  29.12.2020  Parametre for genkøb og omskrivning til fripolice til opgørelse af hensættelser til markedsværdi  pdf 
  29.12.2020  Parametre for genkøb og omskrivning til fripolice til opgørelse af hensættelser til markedsværdi  pdf 
  29.12.2020  Dødeligehedsparametre til opgørelse af hensættelser til markedsværdi   pdf 
  29.12.2020  Bonussatser for 2020-2021 for den del af bestanden, som er omfattet af samarbejdet Forenede Gruppeliv  pdf 
  29.12.2020   Anmeldelse af satser for opgørelse af livsforsikringshensættelserne i det tidligere Danica Pensionsforsikring pdf
  29.12.2020  Principper for genforsikring  pdf 
  29.12.2020  Omkostningssatser   pdf 
  29.12.2020  Omkostningssatser for Link og Balance i det tidligere Danica Pensionsforsikring   pdf 
  29.12.2020  Omkostningssatser for delbestanden Tidspension pdf 
  29.12.2020  Omkostningssatser for Traditionel 2021 i det tidligere Danica Pensionsforsikring  pdf 
  29.12.2020  Overskudspolitik 2021   pdf 
  29.12.2020  Parametre for reaktiveringssandsynlighed til opgørelse af hensættelser til markedsværdi  pdf 
  29.12.2020  Omkostningssatser vedr. opgørelse af hensættelser til markedsværdi   pdf 
  29.12.2020  Opgørelsesrenter i Danica Balance, Danica Link, Danica Select og Tidspension  pdf 
  29.12.2020 Ændrede tegningsgrundlag  pdf 
Forsikrings-Aktieselskabet Alka Liv II 19.05.2020  Redaktionel ændring af afsnit 1.1  pdf 
  26.06.2020 Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag pdf
  30.12.2020 Bonusrente for 2020 pdf 
Industriens Pensionsforsikring A/S 17.02.2020  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag  pdf 
  30.03.2020  Den realiserede risikoforrentning for 2019  pdf 
  04.12.2020  Anmeldelse ændring tekniske grundlag med startdato 1. juli 1999 samt udlodning af ekstraordinær bonus i gennemsnitsrente  pdf 
  18.12.2020  Anmeldelse af 2. ordens satser vedrørende gennemsnitsrente gældende fra 1. januar 2021   pdf 
  18.12.2020  Anmeldelse af satser til markedsværdigrundlaget vedr. gennemsnitsrente   pdf 
  18.12.2020  Satser vedrørende gruppeliv gældende fra 1. januar 2021   pdf 
  18.12.2020  Anmeldelse af overskudsdisponering gældende fra 1. januar 2021   pdf 
Lærernes Pension 02.04.2020  Realiseret risikoforrentning for 2019 

pdf

  03.08.2020 Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag pdf
  21.12.2020 Ændring af IBNR-faktor til opgørelse af IBNR-reserven pdf
  21.12.2020 Regler for beregning og fordeling af realiseret resultat for Lærernes Pension pdf
  21.12.2020 2. ordenssatser gældende fra 1. januar 2021 pdf 
  21.12.2020 Markedsværdiparametre til opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi pdf
  21.12.2020 Nye grundlag og nye rentegrupper samt ændringer til eksisterende grundlag pr. 01.01.2021 pdf
Lægernes Pension - Pensionskassen for læger  27.11.2020  Anmeldelse af ændring af grundlagsrente for ordninger med betinget grundlag pdf
  21.12.2020 Satser for bonus, aldersafhængigt tillæg for 2021 og deltabonus ultimo 2020 pdf
  21.12.2020 Markedsværdigrundlag til anvendelse fra og med ultimo 2020 pdf
  21.12.2020 Betaling til egenkapital, beregning af fortjenstmargen samt pensionisttillæg pdf
  21.12.2020 Supplerende Invalidepension - dækning ved tab af erhvervsevne som læge pdf
Norli Pension Livsforsikring 29.06.2020 Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag pdf
  29.06.2020  Realiseret risikoforrentning for 2019 og anmeldelse af egenkapitalens udlæg og skyggekonto pr. 31.12.2019  pdf 
  18.12.2020  Opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi fra 31. december 2020  pdf 
  29.12.2020  Regler for beregning og fordeling af realiseret resultat  pdf 
  29.12.2020  Satser til beregning af IBNR+RBNS og erstatningshensættelsen fra 31.12.2020  pdf 
Pensam liv forsikringsaktieselskab 15.06.2020  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag pdf 
  17.12.2020 Sammenskrivning af det samlede tekniske grundlag mv.  pdf
  06.07.2020  Ændringer i det samlede tekniske grundlag mv. i forbindelse med fusion  pdf 
Pensam Pension forsikringsaktieselskab  18.12.2020 Anden ordens satser for året 2021 pdf
  18.12.2020 Ændring til regulativ for særlige bonushensættelser pdf
  18.12.2020 Satser vedrørende risikoforrentning pdf
  18.12.2020 Bonusfinansierede andele af tarifpræmien samt diverse satser for gruppeforsikringer i 2021 pdf
  18.12.2020 Opdatering af markedsværdiparametre pdf
PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab 02.03.2020  Udlæg fra egenkapitalen pr. 31. december 2019  pdf 
  02.03.2020  Realiseret risikoforrentning for 2019  pdf 
  18.06.2020  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag  pdf 
  16.12.2020 Bonussatser for bestanden APK PfC  pdf 
  16.12.2020 Bonussatser forsikringsklasse I  pdf 
  16.12.2020 Overskudspolitik 2021  pdf 
  16.12.2020  Satser forsikringsklasse III   pdf 
  16.12.2020  Dødelighed til markedsværdiopgørelser 2020  pdf 
  16.12.2020 Satser vedrørende gruppeliv gældende fra den 1. januar 2021   pdf 
PFA Pension 07.02.2020 Justerede antagelsesregler ved nytegning af obligatorisk ordning pdf
  01.04.2020  Udbetalinger de sidste 2 år før ophør for pensioner med ophørende udbetaling  pdf 
  22.04.2020 Justering af beregningsregler for forlængelse af ratepensioner og ophørende pensioner pdf
  28.04.2020  Ændring af satser for risikomargen for gennemsnitsrente pdf 
  02.06.2020  Konvertering af ydelser på simple aktuelle policer i gennemsnitsrente til U17  pdf 
  11.06.2020  PFA Plus - PFA Klima Plus (Ny investeringsmulighed)  pdf 
  29.06.2020  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag  pdf
  01.09.2020   PFA Plus - Omkostning ved skift mellem investeringskoncepter pdf 
  01.10.2020   PFA Plus - Præcisering vedr. omkostninger ved investeringsvalg pdf 
  16.10.2020   PFA Plus - Justering af udbetalingssikring pdf 
  04.12.2020  Beregningsregler for forlængelser af ophørende pensioner pdf 
  15.12.2020  Gebyrer for policer under udbetaling, der er konverteret til U17   pdf 
  16.12.2020  Grundlag for udbetaling og udbetalingssikring   pdf 
  17.12.2020  Justering af gebyrer   pdf 
  17.12.2020  Ny model for erfaringstarifering på dødsfaldsdækninger   pdf 
  18.12.2020  Satser for døds- og invalideintensiteter i gennemsnitsrente  pdf 
  18.12.2020  Ophør af særlige teknikker for visse gennemsnitsrentepolicer under udbetaling  pdf 
  22.12.2020   Rettelser/præciseringer i teknisk grundlag vedr. fastsættelse af kostpriser på forsikringsdækninger og indbetalingssikring pdf 
  22.12.2020  Opdatering af satser for risikomargen og fortjenstmargen   pdf 
  22.12.2020  Opdatering af hensættelsesgrundlag  pdf 
  22.12.2020  Letpension - ny prisberegningsmetode mv.  pdf 
 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S 18.03.2020  Realiseret risikoforrentning for 2019 og anmeldelse af udlæg og skyggekonto pr. 31.12.2019 vedrørende egenkapitalen samt særlige bonushensættelser af type B  pdf 
  16.06.2020  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag  pdf 
  18.12.2020 Satser for Bonusregulativ. pdf
  18.12.2020  Regler for fordeling af realiseret resultat samt regler for forrentning af basiskapital pdf
  18.12.2020 Markedsværdiparametre til opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi pdf
  15.06.2021 Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag pdf
Sampension Livsforsikring A/S 01.04.2020  Bonussatser for 2020 for den del af bestanden, som er omfattet af samarbejdet Forenede Gruppeliv.  pdf 
  12.06.2020  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag pdf 
  28.09.2020   Præcisering af håndtering af midler, som ikke har tilknyttet investeringsfonde pdf 
  30.10.2020  Anmeldelse af Gruppeforsikring pdf 
  27.11.2020   Omvalgstilskud pdf 
  18.12.2020 Bonussatser for 2020-2021 for den del af bestanden, som er omfattet af samarbejdet Forenede Gruppeliv pdf 
  18.12.2020 Bonussatser fra 1. januar 2021  pdf 
  18.12.2020  Levetidsforventninger i tegningsgrundlag  pdf
  18.12.2020  Udbetalingsperiode for bonuskapital  pdf 
  18.12.2020  Forudsætninger i markedsværdigrundlaget  pdf 
Skandia Link Livsforsikring  14.04.2020  Bonussatser for 2020 for den del af bestanden, som er omfattet af samarbejdet med Forenede Gruppeliv.  pdf 
  24.04.2020 Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag pdf
  24.04.2020  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag  pdf 
  30.04.2020  Principper og satser for genforsikring, der dækker fra 1. maj 2020.  pdf 
  21.12.2020 Bonussatser 2020-2021 for den del af bestanden, som er omfattet af samarbejdet med Forenede Gruppeliv  pdf 
  21.12.2020  Satser gældende fra 1.1.2021   pdf 
  21.12.2020 Opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi ultimo 2020  pdf 
Topdanmark Livsforsikring A/S  07.07.2020  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag  pdf
  29.12.2020 Anmeldelse af egenkapitalens andel af det realiserede resultat  pdf 
  29.12.2020  Parametre til opgørelse af livforsikringshensættelser til markedsværdi   pdf 
  29.12.2020  Anmeldelse af Satser til brug for tilbagekøbs- og firpoliceberegning fra og med 1. januar 2021   pdf 
  28.12.2020  Anmeldelse af 28/12-2020 - Satser til bonusregulativet for gennemsnitsrenteforsikringer pdf 
  29.12.2020  Satser til bonusregulativet for gennemsnitsrenteforsikringer   pdf 
Tryg Livsforsikring A/S  30.03.2020  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag  pdf 
  20.05.2020  Justerede præmiesatser  pdf 
  01.12.2020  Ændret markedsværdigrundlag pdf 
  01.12.2020  Ændret teknisk grundlag med bilag  pdf 
Velliv, Pension & Livsforsikring A/S  07.01.2020 Ændringer til princip for genforsikring, herunder beløbsgrænser pdf
  17.01.2020  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag  pdf 
  20.02.2020 Ændringer til beregningsgrundlagene NP16G, NP16M samt de tilknyttede regler for afgivelse af helbredsoplysninger pdf
  31.03.2020  Ændret rente for investeringsfonden "Velliv Kontant" pdf
  31.03.2020 Realiseret risikoforrentning for 2019 pdf
  31.03.2020 Ændret bonusrente fra 1. april 2020 for forsikringer i kontributionsrentegruppe G1, G2, G3 og G4 omfattet af Bonusregulativ i eller Bonusregulativ for NP16G og NP16GA pdf
  01.05.2020 Bonussatser for 2020 for den del af bestanden, som er omfattet af samarbejdet Forenede Gruppeliv. pdf
  01.05.2020  Regler for beregning af den økonomiske værdi af en forsikringstagers produkt ved omvalg i markedsrente på selskabets initiativ  pdf 
  20.05.2020  Anmeldelse af mulighed for udvidet dækningsomfang for visse dækninger ved invaliditet omfattet af Bonusregulativ for NP16G og NP16GA  pdf 
  17.06.2020  Forlængelse af periode for opfyldelse og etablering af DinKapital for kunder som flytter til ny produktplatform  pdf 
  17.06.2020  Ændrede regler for kompensation af eventuelt flyttegebyr i forbindelse med overførsler fra andre pensionsleverandører  pdf 
  23.06.2020  Anmeldelse af ændrede omkostningssatser for visse forsikringer omfattet af bonusregulativ i tilknytning til beregningsgrundlagene NP16G og NP16GA samt ændrede omkostningssatser for visse forsikringer på beregningsgrundlaget NP16M pdf
  14.09.2020  Anmeldelse af omkostningssatser for VækstPension omfattet af pensionsbeskatningslovens § 53A  pdf 
  29.09.2020 Anmeldelse af ændrede satser ved opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi for bonusberettigede forsikringer omfattet af forsikringsklasse I og VI  pdf 
  01.10.2020 Anmeldelse af bonussatser i bonusregulativet i tilknytning til beregningsgrundlagene NP16G og NP16GA  pdf 
  01.10.2020 Anmeldelse af omkostningssatser for produktet VækstPension solgt og betjent via Grandhood  pdf 
  20.10.2020  Anmeldelse af hændelsesbaserede gebyrer pdf 
  18.12.2020  Anmeldelse af opdatering af reglerne for fastsættelse af størrelsen af omvalgsbonus ved tilbud om omvalg fra gennemsnitsrente til markedsrente pdf
  22.12.2020   Regulering af hændelsesbaserede gebyrer  pdf 
  22.12.2020  Anmeldelse af renten for DinKapital fra 1. januar 2021  pdf 
  22.12.2020  Bonussatser 2020-21 for den del af bestanden, som er omfattet af samarbejdet Forenede Gruppeliv  pdf 
  22.12.2020  Anmeldelse af forventet resultat for risikoforrentning for 2021  pdf 
  22.12.2020  Anmeldelse af satser for 2021 i tilknytning til beregningsgrundlaget NP16M pdf 
  22.12.2020  Anmeldelse af bonussatser for 2021 for forsikringer omfattet af Bonusregulativ I og i tilknytning til bonusregulativ for beregningsgrundlagene NP16G og NP16GA pdf 
  22.12.2020 Anmeldelse af ændrede satser ved opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi for bonusberettigede forsikringer omfattet af forsikringsklasserne I og VI pdf 
  22.12.2020 Satser i tilknytning til reglerne for opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi for forsikringsklasse III  pdf
  22.12.2020  Anmeldelse af ændrede satser ved opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi for ikke-bonusberettigede forsikringer omfattet af forsikringsklasse I (bestand fusioneret ind fra Liv III A/S)   pdf 

 

Senest opdateret 13-09-2021