Teknisk grundlag for firmapensionskasser 2021

14-01-2021

Anmeldelserne er listet efter virksomhedens navn. Den angivne dato henviser til brevdatoen på anmeldelsen.

 

 
Selskab Dato Beskrivelse Link
Cerestar Scandinavia’s Pensionskasse 11.01.2021 Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag  pdf
  25.03.2021  Ændret grundlag for beregning af pensionsbidrag samt endelige bonussatser for 2020  pdf 
  09.12.2021  Ændret grundlag for beregning af pensionshensættelser samt foreløbige bonussatser for 2021  pdf 
Danmarks Nationalbanks Pensionskasse under afvikling  11.06.2021  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag  pdf
  30.06.2021  Nyt tegningsgrundlag pdf  
  17.12.2021  Opgørelse af pensionshensættelser til markedsværdi ultimo 2021  pdf
Danske Banks Pensionskasse for Førtidspensionister 04.01.2021 Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag  pdf
Ford Motor Company’s Pensionskasse 11.01.2021 Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag  pdf
  25.10.2021  Ændret dødelighed i grundlaget for beregning af pensionshensættelser  pdf 
IBM Pensionsfond (pensionskasse) 04.01.2021 Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag pdf
  24.06.2021  Reduceret grundlagsrente på nytegningsgrundlag  pdf 
  22.12.2021  Ændret opgørelsesgrundlag  pdf 
Kreditforeningen Danmarks Pensionsafviklingskasse 04.01.2021 Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag pdf
  26.11.2021  Ændret opgørelsesgrundlag (ny dødelighed)   pdf 
Københavns Havns Pensionskasse 04.01.2021 Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag  pdf
  24.03.2021  Styrket opgørelsesgrundlag (dødlighed)  pdf 
  18.10.2021  Ændret opgørelsesgrundlag (dødelighed)  pdf 
Lodspensionskassen (Afviklingskasse) 11.01.2021 Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag pdf
  15.10.2021  Ændret dødelighed i opgørelsesgrundlaget  pdf 
Nykredits Afviklingspensionskasse 11.01.2021 Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag  pdf
  10.11.2021 Ændret dødelighed i grundlaget for beregning af pensionshensættelser  pdf 
Pensionsafviklingskassen for Købstædernes almindelige Brandfrorsikring  22.12.2021  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag pdf 
  22.12.2021 Anmeldelse af opgørelsesgrundlag december 2021  pdf 
Pensionskassen under Alm. Brand A/S (Pensionsafviklingskasse) 01.03.2021 Beregningsgrundlag for opgørelse af hensættelser til markedsværdi pdf
Pensionskassen for Direktører i nogle med Sparekassen Bikuben fusionerede Sparekasser 04.01.2021 Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag  pdf
  15.07.2021  Ændret opgørelsesgrundlag (opdateret dødelighed) pdf
  20.12.2021  Ændret opgørelsesgrundlag (opdateret dødelighed)   pdf 
Pensionskassen for Direktører i Sparekassen SDS 04.01.2021 Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag  pdf
  04.10.2021  Ændret opgørelsesgrundlag  pdf 

Pensionskassen for Funktionærer i Roskilde Sparekasse

04.01.2021 Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag  pdf
  15.07.2021  Ændret opgørelsesgrundlag (opdateret dødelighed)  pdf 
  20.12.2021  Ændret opgørelsesgrundlag (opdateret dødelighed)  pdf 
Pensionskassen for tjenestemænd i Det Classenske Fideicommis 04.01.2021 Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag  pdf
SAS pilot & Navigatør pensionskasse 05.01.2021 Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag  pdf
TDC Pensionskasse 09.01.2021 Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag  pdf
  22.12.2021  Justeret dødelighed, omkostninger, sikkerhedstillæg, invaliditet, pensioneringsalder, reduktion ved udbetaling af engangsbeløb og utilregnelighedspensioneringer  pdf
Xerox Pensionskasse under afvikling 11.01.2021 Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag pdf
  11.06.2021  Ændret grundlag for beregning af pensionsbidrag  pdf 

 

Senest opdateret 05-11-2021